Elev på Lillåns skola skriver om mormors mor Halina B!

1  M2

Mimmis mormor Veronicas mor var Halina!

Halina B föddes den 26 maj 1921 i Warszawa, Polen. Hon är dotter till byggmästaren Stanislaw B och Mariann B, men båda föräldrarna dog innan Halinas ankomst till Sverige. Hennes syskon, två systrar och två bröder, var kvar i Warszawa då Halina evakuerades till Ravensbrück, Tyskland. Halina gick 7 år i folkskola och 2 år i hushållsskola, därefter var hon anställd på en glasfabrik i Warszawa till hösten 1944. Enligt det polisförhör som genomfördes ansåg hon sig ej militärutbildad, ej prostituerad och som polska bekänner hon den romersk-katolska läran. Alla ”främlingar” fick sannolikt samma frågor.

Den 11 september 1944 deporterades Halina till Tyskland och fördes till koncentrationslägret Ravensbrück, i norra Tyskland, där hon vistades fram till befrielsen. I slutet av april 1945 blev hon utsläppt och fördes med hjälp av Röda Korset in till Sverige 2 maj 1945 utan legitimationshandling och hade inte heller några uppgifter att lämna om annan flykting. Efter ankomst Malmö vistades hon i Lund till 25 maj då hon blev förflyttad till Beredskapssjukhuset på Engelbrektskolan i Örebro. Hon ansågs arbetsför den 30 juli 1945 och hon fick anställning i köket på länslasarettet för 50 kronor i månaden, men detta trivdes hon inte med utan ville hellre jobba på en skofabrik i Örebro. Hon bytte därför arbete, hon jobbade därefter som städerska på centrallasarettet i Örebro och senare som hembiträde (från 29 december 1945) hos familjen André där hon tjänade 100 kr i månaden. Enligt läkaren Olle Ottander var detta delvis en del i behandlingen, många örebroare lät flyktingarna bo hemma hos sig mot mindre hushållsarbete. Av kostandsskäl ville staten snabbt får flyktingarna i arbete. Då Halina arbetade privat bad hon om att få sitt pass hemsänt från Polska ambassaden.

Den 9 november 1946 skickade Halina B en ansökan till Statens Utlänningskommission om att få gifta sig med den svenske verkstadsarbetaren Karl Alfred Olsson (född den 18 oktober 1910). Giftermålet godkändes och i och med det blev Halina svensk medborgare den 8 februari 1947. Den 15 november 1961 skickade Halina ett brev där hon bad om att få hemskickat ett tyskt intyg om att hon vistats i ett koncentrationsläger i Tyskland, befriats av Röda Korset och förts till Sverige. Intyget skulle hon senare använda för att be om skadeersättning för sin tid i fångenskap. Då kvinnorna gifte sig med svenska män och blev svenska medborgare upphör spåren i arkiven.

Halina stannade i Sverige och spenderar sitt liv i Örebro tillsammans med hennes man Karl Alfred Olsson.

Bilden visar sannolikt familjen André med Halina.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet.

Bildkälla: Veronica J

 

Av: Mimmi T. 9D, vt 14

Kommentar: De flesta av de överlevande berättade mycket lite för sina anhöriga vad de varit med om. Ytligt sätt kunde många bygga upp nya tillsynes helt normala familjer. Men om nätterna kommer mardrömmarna och perioder av depression. Många led sannolikt av post traumatiskt stress.