Uppgiften

Intervju – På denna plats…     Krigsminnen eller minnen från 1950-talet

Uppgift:

Du ska intervjua en släkting eller bekant om hur det var att leva i Sverige eller i något annat land under andra världskriget och/eller under 1950-talet. Kalla kriget hettade till 1962 och din intervjuperson ska ha minnen att berätta om tiden före detta år och detta betyder att din person ska vara född senast 1950. Börja med att göra en minneskarta med de frågor som kan vara intressanta att ställa. Se förslag på nästa sida.

Du ska kunna redovisa intervjun muntligt inför klassen samt sammanfatta det viktigaste på en datautskriven sida (storlek 12) med löpande text (ej fråga/svar). Observera att den muntliga redovisningen och samman-fattningen inte är samma sak. Du kan alltså berätta mer och om andra saker än din sammanfattning. Att kort sammanfatta en intervju är svårt! Se exemplet i häftet. Ta gärna med dig gamla fotografier eller föremål som har samband med det du berättar. Ta gärna en digital bild på ditt intervjuobjekt.

 

Du ska lämna in sammanfattningen senast den ___________________

 

Arbetet redovisas muntligt från och med detta datum på SO- eller SV-lektionerna. Se till att spara ditt arbete för omarbetning. Klassens arbeten kommer att redovisas som ett häfte som du ska delge din intervjuperson.

Din egen historia kan vara mer intressant än historieböckerna!

 

Lycka till!

SO- och Sv-lärarna

 

Lapplandskriget

”Farfar Per-Alibins fotoalbum”, bilder från redovisning Tove 9E – Lapplandskriget mellan Finland och Tyskland 1944. Bilderna visar den finska sidan från Sverige.

 

Att intervjua en person som har minnen från tiden före 1962

 

1) Introduktionsfrågor: född när, var, familj, föräldrars yrken, syskon osv

 

2) Bästa och sämsta minne 1939-45 eller före 1962?

 

Här följer olika förslag på teman att hämta frågor ifrån. Du kan blanda fritt eller välja att fokusera på ett tema. Gärna egna frågor.

 

3) Arbete och lön – Hur försörjde man sig? Vilka yrken var vanliga? Viken var lönen? Hur var relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare? Hur fungerade ransoneringen? Vad var svarta börsen?

 

4) Mat och skola – Vad åt man till vardags och till fest? Hur var relationen mellan lärare och elev? Hur fungerade skolan? Hur var det med läroböcker, skolk och bestraffning?

 

5) Människor och kärlek – När gifte man sig? Var? Vem bestämde förlovning och giftermål? Vad händer med relationer under krig? Hur påverkades familjen?

 

6) Politik och demokrati – Vad hände med demokratin i Sverige under andra världskriget/på 1950-talet? Vilka var de mest välkända politikerna? Varför var de välkända? Vad man fri att säga och tycka det man ville?

 

7) Krig och flyktingar – Vad visste man om Förintelsen? Märkte man någonting av flyktingarna under och efter kriget? Varifrån kom flyktingarna? Fanns det några hjälporganisationer? Fanns det några historier om några flyktingar? Hur märkte man av det andra världskriget eller det kalla kriget?

 

8) Lek och fritid – Vad gjorde man på sin fritid? Vad lekte man med? Vilka leksaker fanns? Med vilka umgicks man? Fanns mobbing? Vilka kläder hade man? Vilka var favoritkläderna?

 

9) Media och teknik – Hur fick man nyheter på 1950-talet? Vad det som man fick höra sant? Vilka var de viktigaste nyheterna? Vilka var de viktigaste uppfinningarna som slog igenom? Vilka kommunikationer fanns? Hur tog man sig fram?