Auschwitz

Auschwitz-Birkenau låg ungefär 60 kilometer från den stad som heter Krakow i Polen. Denna mardrömslika plats var en kombination av koncentrations- och förintelseläger. Auschwitz var det största och mest brutala av alla läger nazisterna upprättade. Utanför Auschwitz fanns en perrong där tågen med fångarna anlände till lägret.

 Till Auschwitz deporterades runt 1,3 miljoner människor varav 1,1 miljoner var judar.  Omkring 1 miljon av judarna dog i lägret.  Mestadels judar mördades i gaskamrarna och resterande mördades eller dog i tyfus. De fångar som inte var judar var bland annat polacker, romer och sovjetiska krigsfångar.

 Auschwitz I

Året var 1940, Heinrich Heimler, SS-chefen, gav order att man ska upprätta ett koncentrationsläger i den polska staden Oswiecim, som på tyska heter just Auschwitz. Denna del av lägret kallade man Auschwitz I, eller huvudlägret. Auschwitz I öppnades den 20 maj 1940. I början var det mest medlemmar i den polska motståndsrörelsen som deporterades till Auschwitz, men inte lång tid efter det började man sända dit fångar från andra europeiska länder samt Sovjetunionen. Mot slutet på det mörka 1941 inrättade man även en gaskammare i lägret. Den användes främst till att utföra experiment på små grupper av fångar. Ett av experimenten var att gasa ihjäl människor med gasen Zyklon-B. Offren för detta experiment var sovjetiska krigsfångar.

Auschwitz II (Birkenau)

 

I oktober 1941 upprättades ett lägerområde tre kilometer från Auschwitz I. Detta område byggdes i den polska staden Brzezinka, som på tyska blir Birkenau. Birkenau fungerade som ett förintelseläger dit fångar kom mestadels för att mördas i gaskamrarna. I lägerområdet fanns det fyra stora gaskammare och fyra krematorier. Birkenau utvidgade sin yta hela tiden och blev till slut det största lägerområdet, med 250 baracker och byggnader, som mest fanns det runt 100 000 fångar i Birkenau. Auschwitz och Birkenau drevs av SS, med Rudolf Höss som kommendant. De flesta fångar var judar, som kom från alla tyskkontrollerade länder i Europa. Tidigt år 1943 upprättades en egen del i Birkenau för romer.

Källor: Wikipedia, www.levandehistoria.se

Av: Freddie 9E, vt 2012