Raoul Wallenberg i Budapest

Raoul Wallenberg och de andra svenska diplomaterna lyckades rädda 1 000-tals människor undan deportation till Auschwitz och döden. Men naturligtvis inte alla Budapest judar. Till Örebro kommer en handfull kvinnor från Budapest som lyckades överleva de tyska lägren.

Klara B

Aranka H

Margit K och hennes dotter Aranka

Ida L

Rozsi B

Sarolta B

Tekla H, 21 år som vägde 25 kg vid ankomsten.

 

En uppgift: Klicka här för skyddspass.

Wallenberg i Budapest

I mars 1944 ockuperas Ungern av Tyskland och landets ca 750 000 judar börjar deporteras till Auschwitz. Raoul Wallenberg sänds till Budapest med uppdraget att rädda så många judar så möjligt. Fram till krigsslutet räddas 10 000-judar undan av de svenska diplomaterna (Raoul Wallenberg, Per Anger, Lars Berg, Carl Ivan Danielsson, Valdemar Langlet) och deras ungerska medhjälpare. Arbetet hade påbörjats redan innan Wallenberg kom till Budapest men han förbättrade de så kallade ”skyddspassen” och införde ”svenskhus”, hus som ”skyddades” av en svensk flagga och personal från den svenska ambassaden. Innehavaren av ett skyddspass blev tillfällig svensk medborgare och stod under svensk beskydd. Diplomater från Spanien, Portugal, Schweiz och Vatikanen använde liknande metoder.

 

Uppgifter

1. Studera Skyddspasset. Hittar du något tecken på att Raoul Wallenberg är inblandad? Leta noga. Är det något fel på skyddspasset? Tips: Tänk på ishockey…

2. Varför respekterade de ungerska och tyska dödspatrullerna de svenska dokumenten?

3. Vilka andra metoder tror du att diplomater och andra räddare använde för att hjälpa judar?

4. Vilka personliga egenskaper tror du att en räddare behöver ha? Lista de fyra viktigaste i figuren nedan. Ni ska vara överens i gruppen.

5. Varifrån/hur har räddaren fått sina moraliska egenskaper?

6. Varför blev inte fler räddare istället för åskådare?