Framväxten av fördomar

Bild fördomar 15

Upplevelsen att ”de hotar mitt sätt att leva”, känslan av nedsmutsning – äckel – leder till folkmord! Uppfattning/tyckande blir till ideologi.

Diskutera med eleverna olika gruppers  positioner i de olika rutorna.

Ex.

Judar i Tredje Riket

Romer i Sverige

”EU-tiggare”

Samer

Homosexuella

Kvinnor

Muslimer

Eller annan valfri grupp. Det är förstås inte så att alla fördomar leder till folkmord.