Etsel K

Etsel föddes den 2 augusti 1919 i Tiszaujlak, Ungern. Hon växte upp i sitt föräldrahem med sin pappa Marton K som jobbade som legationstjänsteman och sin mamma Regina K och de båda var födda år 1885. Han hade en syster som var gift och hade 3 barn. Etsel hade också sex bröder. Etsel gick i en 8-årig elementarskola. När hon gått ut skolan lärde hon sig att sy på en ateljé under ett år och sedan fick hon anställning hos fru Zseni Broun i Tiszaujlak.  Etsel hade inte tagit någon politisk ställning och tillhörde inte någon politisk organisation

Sommaren 1944 arresterades Etsel och hennes föräldrar på grund av sin judiska bakgrund och fördes till koncentrationslägret Auschwitz. I Auschwitz jobbade hon som handräckning i köket. Efter 6 månader i Auschwitz fördes hon till ett arbetsläger i Braunschweig där hon jobbade i en ammunitionsfabrik.  Hon hade sedan förts till ett flertal olika läger som hon inte minns namnet på. Hon vet inte vad som hände med hennes föräldrar efter att hon fördes tillsammans med dem till Auschwitz. Hennes far och mor dog troligen i Auschwitz och likaså systern och hennes tre barn. Två av hennes bröder stannade i Ungern och de övriga deporterades till Tyskland.

I april 1945 blev hon frisläppt av röda korset och kom till Sverige i maj. När hon kommit till Sverige blev hon inlagd på beredskapssjukhuset på Engelbrektsskolan i Örebro och dit kom hon den 26 maj 1945.

Etsel blev lagd på sjukhus i Örebro och blev sedan utskriven den 6 augusti. Hon fick sedan arbete på beredskapssjukhuset och tjänade 50 kronor i månaden. Man kan se på hennes underarm att de är inristat ett nummer (A-12528) vilket är ett fångnummer från Auschwitz. Etsel önskade att få stanna i Sverige och få ett arbete på ett sjukhus, helst i Örebro. Hon ville inte tillbaka till sitt hemland.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Julia A 9A, vt 2016