Didaktik

Genom att återberätta en människas historia blir man själv en del av historien!

Genom att utifrån kvinnornas egna berättelser såsom de nedtecknats av andra i olika dokument konstruerar eleven så kallade livsberättelser. Dessa berättelser som innehåller avgörande moment från kvinnornas liv är alltså inte berättade av kvinnorna själva men genom dokumenten tecknas grovt hur människor påverkades av nazismen och hur kvinnorna försöker bygga upp sina liv igen.

Genom att använda olika andra källor spinner eleverna en historisk väv som handlar om hur människor behandlades och människor idag borde bli behandlade.

Genom att eleven på olika sätt kommunicerar sitt lärande till andra skapas verklig kunskap.

Länk till projektets sida på Levande historias hemsida:

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/pa-denna-plats/orebro

 

Här kommer de didaktiska teorier som ligger till grund för projektet att presenteras vidare.

Underlag för work-shop på Yad Vashem 2012 (Engelska). Klicka på länken.

IMG_0682