Bergen Belsen

Det hemska koncentrationslägret Bergen-Belsen låg ungefär 17 km från den tyska staden Celle. Lägret var i funktion mellan 1940 och 1945.

Från början var Bergen-Belsen ett läger enbart för krigsfångar. Majoriteten av fångarna var sovjetiska fångar.Mellan 1940 och 1941 mördades och torterades ca 20 000 sovjetiska fångar.

År 1942 blev Bergen-Belsen ett koncentrationsläger för bland annat judar, homosexuella och romer. Bergen-Belsen hade inga gaskammare, men det fanns närliggande läger med den utrustningen. Trots att Bergen-Belsen inte hade några gaskammare, dog ändå ca 70 000 människor genom svält och tortyr. De stora massmorden skedde i de läger som låg mer österut. I april 1943 tog SS över lägret. När sovjetiska trupper avancerade in bakom Tysklands gränser i slutet av 1944 och början av 1945, flyttade man fångar från de läger som låg nära fronten till andra läger som låg mer in i landet bl.a. Bergen-Belsen.

Färden för de fångar som blivit tvungna att evakuera det gamla lägret kom att bli kallad ”dödsmarscherna”. Undernärda, svaga, lättklädda fångar tvingades att marschera från ett helvete till ett nytt. Man kan nog inte förstå hur förfärligt de måste ha haft det.

Bergen-Belsen är indelat i tre huvudläger och några underläger. De tre huvudlägren var The POW camp (prisoner-of-war), The Residence camp (bostadsläger) och The Prisoners camp (fångläger). I de olika lägren utfördes olika sorters arbeten.  Mot slutet av 1944 och början av 1945 blev Bergen-Belsen mer ett ”samlingsläger” för fångar från andra koncentrationsläger bl.a. från Ravensbrück och Buchenwald. I slutet av juli 1944 befann det sig ca 7 300 fångar i Bergen-Belsen. I december hade den siffran ökat till 15 000 fångar och i februari hade antalet fångar ökat till 22 000. Siffran fortsatte att stiga när allt fler fångar evakuerades till lägret och vid den 15 april 1945 hade siffran stigit till över 60 000. Mat och rent vatten hade redan börjat bli en bristvara vid slutet av 1944 och i början på 1945, så kunde fångar ha gått runt dagar utan en bit mat eller något att svalka törsten med.

Den 15 april befriade engelska trupper de överlevande från det hemska koncentrationslägret Bergen-Belsen. Efter befrielsen jämnades lägret med marken för epidemirisken som blivit orsakat av tyfus och löss. Istället har man har man bland annat rest ett minnesmonument vid lägrets ursprungliga plats.

Källor: Wikipedia, www.levandehistoria.se

Av: Gustav Wedin 9F, vt 2012