Dachau

Dachau var det första nazityska koncentrationslägret och byggdes på platsen av en nedlagd ammunitionsfabrik nära München. Lägret var byggt för 5000 fångar och offentliggjordes av Heinrich Himmler den tjugonde mars 1933, samma år som nazisterna kom till makten. De första fångarna kom till lägret den tjugoandra mars och dem fångarna var kommuister, socialdemokrater och homosexuella. Bayersk polis bevakade fångarna först, men sen tog SS över. Den förste lägerkommendanten var Theodor Eicke. Syftet med den institutionen han utvecklade var att sprida skräck och på så sätt tysta all opposition mot naziregimen. Eicke blev senare inspektör för alla koncentrationsläger och införde samma reglemente som i Dachau.

Dachau var främst ett läger för politiska fångar. De första judarna som kom dit var motståndare till naziregimen. Senare kom det även många romer till Dachau. Efter Kristallnatten 1938 fängslades 10 000 tyska judar i Dachau. Hösten mellan 1937 och 1941 frigavs judar som kunde bevisa att de tänkte lämna Tyskland och aldrig återvända. När förintelsen började deporterades judarna från Dachau och andra läger i Tyskland till förintelselägren i Polen.

I Dachau utfördes medicinska experiment på begäran av arme’n och flygvapnet. Romer och Sinti användes i försök att återuppliva nedfrusna personer. Dachau hade gaskammare men dessa användes inte för att döda människor utan användes huvudsakligen för att desinficera kläder och madrasser i lägret. Dachau var verksamt i 12 år, hade totalt 200 000 fångar under den tiden och 30 000 dödsfall dokumenterades där. Den tjugonionde april 1945 befriades Dachau av amerikanska trupper. Efter befrielsen fungerade Dachau länge som bostad för flyktingar.

Källor:

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/dachau-nazisternas-forsta-koncentrationslager
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dachau_(koncentrationsl%C3%A4ger)

Maja Johansson 9A, vt 16