Auschwitz

Auschwitz var det största och mest brutala nazityska lägret. Det låg beläget 6 mil om den polska staden Krakow. Det var ett kombinerat koncentration och förintelseläger. Lägret bestod av tre huvudläger: Auschwitz I som var koncentrations och lägrets administrativa centrum. Auschwitz II-Birkenau var koncentration och förintelseläger. Auschwitz III-Monowitz var ett arbetsläger. Lägret var verksamt mellan 1940-1945.

Till Auschwitz deporterades ungefär 1,3 miljoner människor, varav 1,1 miljoner av dem var judar. Andra personer som blev mördade var till exempel polacker, romer och sovjetiska krigsfångar. De flesta blev mördade i en gaskammare.

Mellan åren 1940-1942 var Auschwitz framförallt ett koncentrations och förintelseläger, men efter år 1942 blev Auschwitz mer ett förintelseläger och var centrum för utrotningen av Europas judar. 1943 blev det även uppdelat i tre delar. 1942 blev 200 000 judar deporterade dit, ett år senare cirka 270 000 och 1944 över 600 000! Det var väldigt många judar som kom fraktade med tåg till Auschwitz. När judarna kom fram fick de genomgå en selektion där en SS-man stod och skrek om de skulle gå till höger eller vänster. Där blev de som var starka och kunde arbeta utvalda för att bli slavar. De som inte ansågs arbetsföra blev skickade till gaskamrarna för avrättning. Mer än 80% blev direkt inskickade i gaskammare. De som var valda att bli slavarbetare fick sitt hår avrakat, fick speciella fångkläder och fångnummer intatuerade på underarmen.

Då och då gjordes även selektioner av de som tidigare blivit utvalda att bli arbetare. Då blev de svagaste och sjukaste som jobbade sämst skickade till gaskammare för att bli mördade. Om en arbetare blev sjuk blev den inlagt på lägrets sjukhus. På sjukhuset hade man två veckor på sig att bli frisk annars blev man mördad. I lägret hände det även att läkarna utförde fruktansvärda experiment på judarna.  Det kunde till exempel vara att de fick olika smittoämnen och gifter injicerade i kroppen.

Källa: Levandehistoria.se, Wikipedia

Victor 9a vt 2016