Auschwitz

I början av 1940 var då order gavs från Heinrich Himmler (som även införskaffade borgen Wewelsburg som var SS högkvarter) om att en ny koncentrationsläger ska byggas, i staden Auschwitz (Oswiecim) som ligger i Polen. Lägret som döptes till Auschwitz, öppnades den 20 maj 1940 och då de första fångarna som framför allt var polska politiska motståndare kunde ankomma, men senare var de flesta i lägret både polacker och sovjetiska krigsfångar.

80 procent av de ankomna fördes direkt in gaskamrarna och fick inte ens en chans till att vara slavarbetare och detta avgjordes efter att varje person hade genom gått en selektion. I slutet fick man reda på att det var en siffra på 1 500 000 människor hade dödats i Auschwitz.

Joseph Mengele som var en SS chefsläkare i Auschwitz-Birkenau valdes ut för att föra ”medicinska” experiment, han fick själv välja vilka han ville utföra experimenten på bland alla judar och romer. Det som de fick vara med om var t.ex. att de injicerades med olika smittoämnen och gifter, fick kroppsdelar amputerade eller att ögonen bortfrätta med syra och det hemska var att en stor del av Mengeles offer var barn.

Källa: http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau

Jad 9A VT 2016