Golda C.

Golda C är född och uppväxt i Warsawa, Polen. Hon föddes den 15 januari 1923. Hennes pappa Gdala föddes år 1889 i Warzawa. Hennes mor Szyfra föddes år 1895 i Brawerman. Golda och hennes familj var judar och bekände sig till den mosaiska läran. Golda är uppfostrad i föräldrar hemmet tillsammans med sin syster och sina fyra bröder. Hon har gått sju år i förskola och sedan utbildades hon under tre år till bok binderska. När hon var färdig utbildad började hon arbeta på sin systers boktryckeri.

 År 1942 arresterades hon på grund av att hon var en judinna. Hon fördes till ett arbetsläger i Dorochuca, Polen där arbetade hon ca sex månader med torvupptagning. Efter det fördes hon till ett koncentrations läger i Lublin. Varifrån hon efter 3 månader fördes till gettot i Radom. Där arbetade hon i ungefär ett år i ett tryckeri. Därefter fördes hon till koncentrationslägret Auschwitz. Här in tatuerades fångnumret A-24531 på ena armen. Efter ett par månader fördes hon vidare till ett arbetsläger i Malhof. Där arbetade hon i en ammunitions fabrik.

I slutet av april 1945 befriades hon av allierande trupper. 28 april kom hon till Malmö med svenska röda korsets vita bussar. Efter 3 veckor i karantänförläggning i Lund, överfördes hon till beredskaps sjukhuset i Örebro den 25 maj med den första transporten. Varifrån hon i december förflyttades till ett sjukhus i Kalmar. Och senare flyttades hon till lasarettet i Falun. När hon blivit friskare hamnade hon på en sjukhusförläggning i Stråtenbo. Efter det fick hon bo på konvalescenshem i närheten av Alingsås. Där fick hon stanna i 8 månader. Golda var alltså sjukling många år efter befrielsen. Sedan kom hon åter till Örebro den 29 juli 1947. I Örebro bodde hon tillsammans med sin broder Sam. Hon ansökte tillsammans med sin bror Sam om främlings pass för att kunna åka till israel där hennes syster bor. Hon lämnar Sverige för Israel 1953.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Av: Edvin Andersson 9D, vt 2012