Dulag 121 – Durchganglager 121 Pruszków

Warszawaupproret

Sommaren 1944 närmade sig Röda Armén Polens huvudstad Warszawa. Nazityskland håller på att besegras men den polska motståndsrörelsen är rädd för att Stalin kommer att ockupera och förslava Polen och att en diktatur förbyts mot en annan. De västallierade befinner sig långt borta.

I augusti 1944 reser sig därför Hemmarmén (Armia Krajowa = AK = den största polska motståndsrörelsen) i ett sista desperat försök att själva befria sin huvudstad innan ryssarna hinner fram. Tanken är att exilregeringen i London ska ha något att förhandla om med Stalin och de västallierade. Ledarna hoppas på flygunderstöd från de västallierade och hjälp av den Röda armén.

Den 1 augusti 1944 klockan 17:00 inleds Warszawaupproret genom att cirka 40 000 förbereda men dåligt utrustade (bara var fjärde man sägs ha haft ett vapen) motståndskämpar går till anfall mot tyskarna i Warszawa. Inledningsvis är tyskarna överrumplade och överraskade men för efterhand in olika armé- och polisenheter och krossar upproret efter 63 dagars hårda strider. Den 2 oktober 1944 kapitulerar Hemmaarmén i Warszawa under sin general Tadeusz Bór-Komorowski.

De västallierade genomför 200 riskfulla (över 11h flygtid) och närmast dödsföraktande flygningar (i huvudsak polska besättningar) från Italien. Den mesta av krigsmaterialen som fälls med fallskärm hamnar emellertid i tyska händer. Små mängder krigsmaterial fälls också av ryska flygplan. Röda armén som kommit fram till andra sidan floden ingriper inte i striderna utan koncentrerar sig på att slå tillbaka tyska motanfall. Stalin är ändå nöjd med att nazisterna dödat stora delar av Hemmaarmén och hans soldater kan i januari 1945 lätt erövra hela huvudstaden.

Stora delar av miljonstaden Warszawa jämnades med marken och måste anses som en av de mest förstörda städerna under Andra världskriget. Uppskattningsvis 15 000 döda stridande på respektive sida. Cirka 15 000 överlevande polska motståndskämpar kapitulerar men behandlas som huvudsakligen som krigsfångar.

Under striderna beräknas kanske så många som 150 000 (!) polska civila ha dödats, de flesta mördade främst i Wola och Ochota-distrikten (50–65 000 döda) av SS-enheter. Hela Warszawas kvarvarande befolkning, på kanske 700 000 människor tvångsdeporteras sedan från staden och staden jämnas på Hitlers order med marken (av centrala Warszawa förstörs 90%!). Få städer drabbades av kriget hårdare än Warszawa.

Dulag 121 Pruszków

Den femte augusti 1944 förändras behandlingen av civilbefolkningen något när SS-generalen von dem Bach-Zalewski får befälet över de tyska enheterna. Det beslutas nu att civilbefolkningen ska tvångsdeporteras till ett nybyggt transitläger i förstaden Pruszków. Tyskarna tänker sig att använda arbetsduglig befolkning som slavarbetare i krigsindustrin då den tyska industrin har arbetskraftsbrist.

De flesta av de deporterade transporteras med järnväg men även lastbil eller gick till fot. Under hemska sanitära förhållanden och matbrist sorteras sedan de tvångsdeporterade enligt följande principer:

  1. Barn och gamla och arbetsodugliga skulle skickas till olika platser i Generalguvernementet.
  2. Arbetsdugliga skulle invänta transport till arbetsläger/koncentrationsläger i Tredje riket.
  3. Polska upprorsmän/kvinnor (kanske några tusen där några försökt blanda sig med civilbefolkningen) skulle skickas vidare till krigsfångeläger/koncentrationsläger.

  

Genomgångslägret uppfördes på ett område avsett för verkstäder för tåg och var ca 53 hektar. Med olika delar för de olika grupperna av människor. Sannolikt över 400 000 Warszawabor passerar genom transitlägret. Några hundra till kanske upp till 1 000 människor dör i lägret av utmattning, sjukdomar och den behandling de fått utstå. Bara på en vecka mellan den 3 och 7 oktober ”evakuerades” 170 000 Warszawabor till lägret. Tiden i lägret kunde variera stort – några timmar till 7–8 dagar. Över 50 000 människor kunde finnas i lägret dagligen i oktober.

Då lägret improviserades fram var förhållandena primitiva – inga sängar fanns och bristen på sanitära inrättningar och vatten gör att löss och sjukdomars sprids. Tyskarna tvingas anställa en stor mängd polacker för att handha alla dessa människor. Många var medlemmar av motståndsrörelsen och 10 000-tals människor kan på olika sätt smugglas ut ur lägret. Matsituationen var besvärlig och lokalsamhället och internationella Röda korset tillåts att sända in mat.

Familjer slits sönder och så många som kanske 150 000 (många kvinnor) skickas till Tredje riket som slavarbetskraft. Många direkt till arbetslägren medan andra hamnar i koncentrationslägersystemet där de vid olika tidpunkter passerar huvudläger som Auschwitz, Stutthof och Ravensbrück, innan de hamnar i underläger som till exempel Grüneberg (Ravensbrück).

De flesta av de polska kvinnorna från Warszawa, kanske cirka 100, som kom till beredskapssjukhuset i Örebro har sannolikt passerat Dulag 121 Pruszków. Få spår finns i de svenska dokumenten och detta beror sannolikt på kvinnornas korta tid där samt att upplevelserna av tyska läger blev än värre innan de befriades. I arkivet i Ravensbrück finns dock noteringar om några av kvinnorna om transitlägret Pruszków.

Några exempel:

Halina B, född 1921

Valeria B, född 1882

Tekla B, född 1894

Notera de två sista kvinnornas höga ålder. 60-åriga kvinnor ska alltså göra nytta i den tyska krigsindustrin. Tyskarna är naturligtvis klara över att få kvinnor i denna ålder överlever hårt kroppsarbete med svältransoner i miljöer där sjukdomar sprids med dåliga sanitära förhållanden. Nazismens hänsynslöshet och totala brist på medmänsklighet blir tydlig.

Pruszków är för dessa kvinnor en viktig plats då det var här de skiljdes från sina familjer och försvann in i det tyska lägersystemet, i många fall för att dö. Tre gravar finns på norra kyrkogården i Örebro. Nazismen är inte bara massmord utan också monumental känsla av förtvivlan hos de överlevande. Det svenska Röda korset samlar in pengar i Stockholm i september 1944 och sannolikt når i alla fall något fram via det internationella Röda korset till människorna i transitlägret Pruszków.

Vad är en människa?

Källor:

Wkipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dulag_121_Pruszk%C3%B3w

Skrift Museum Dulag 121 och www.dulag121.pl

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/gQifNZci Hemsida om Warszawabor som deporterades till Auschwitz

Stillbild från 3D animation om Warszawas förstörelse