Stanislawa P

Stanislawa föddes i Naklo, Polen 8e maj 1869. I hennes barndom hette hon Cichy efter sin far Josef Cichy. Han föddes 1839 och dog 1922. Josefs fru hette Emilia Mandelke. Hon föddes 1849 och dog 1926. Tillsammans hade de tre barn, Stanislawa och hennes två systrar. Systrarna hette Salomoa och Maria. Båda systrarna överlevde kriget.

Stanislawa studerade till läkare i München tills 1906 då hon tog läkarexamen. Under examen så tjänstgjorde hon och hjälpte till på olika sjukhus runt om i Tyskland. Efter hon tagit examen öppnade hon en egen praktik i Polen. I en stad med namn Poznan. Det innebar att hon var Polens första kvinnliga läkare.

Under förintelsens gång har Stanislawa varit i flera olika arbetsläger. Det började med ett arbetsläger i Lenzüngen. Sedan tjänstgjorde hon som läkare i arbetslägret Prausnits Sudetengau som var en del av koncentrationslägret Gross Rosen. Hon har även varit på koncentrationslägret Ravensbrück där hon blev frisläppt ifrån och fördes med De vita bussarna till Sverige.Hon kom till Sverige och Malmö den 28:e april 1945. Sedan vidare till Örebro dit hon kom 25e maj 1945 där hon bodde på Fernanderska skolan som användes som beredskapssjukhus. 9 oktober fick hon tillåtelse att vistas i Stockholm under en viss tid. Hon fick även en inbjudan att besöka de kvinnliga läkares klubb i Stockholm.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Jakob Forsberg 9A 2016