Bergen-Belsen

Bergen-Belsen var ett koncentrationsläger eller krigsfångeläger i det nazistiska Tyskland. Det var beläget i norra Tyskland i delstaten Niedersachsen. Lägret byggdes 1940 men började användas som Koncentrationsläger 1943. Det dog över 70 000 människor i lägret, bland dem Anne Frank som skrev än dagbok som senare blev världskänd.

Krigsfångeläger

Lägret byggdes upp 1940 av tyska armén som ett läger för krigsfångar. Till största del för franska och belgiska soldater. Efter Tyskland hade attackerat Sovjet 1941 deporterades 21 000 sovjetiska krigsfångar till lägret. 14 000 dog inom några år i lägret.

Koncentrationsläger

År 1943 började man använda Bergen-Belsen som ett koncentrationsläger där SS hade tagit över makten i lägret. SS började internera judar till lägret. Judarna kom från Tyskland,  Portugal, Holland, Spanien, Albanien, Ungern, Polen, Jugoslavien och Turkiet. 1944 byggde SS ut lägret för man började internera andra grupper av människor bland annat kvinnor. Det fanns ej någon gaskammare i Bergen-Belsen, de flesta dog genom tortyr och undernäring.

Befrielsen

De brittiska trupperna anlände till Bergen-Belsen den 15 april 1945. De fick se mängder av döda kroppar och många som höll på att svälta ihjäl. Även fast SS hade grävt ner nästan alla kroppar så fanns det fortförande lik kvar på marken. Den brittiska armén tillfångatog SS-personalen och räddade 53 000 fångar i lägret. Efter alla var befriade så brände man ner hela Bergen-Belsen eftersom det fanns en epidemirisk i lägret orsakad av tyfus och löss.

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/bergen-belsen

Filip 9A vt 2016