Gross-Rosen

Koncentrationslägret Gross-Rosen var beläget nära gränsen till det ockuperade Polen. Gross-Rosen var år 1940 ett satellitläger till koncentrationslägret Sachsenhausen och Gross-Rosen blev senare, år 1941, ett huvudläger. När lägret hade som högst aktivitet så stod Gross-Rosen, med satellitläger, för 11% av den totala mängden fångar i koncentrationsläger i Nazityskland år 1944. Lägret hade tillslut strax över 100 satellitläger. Man uppskattar att totalt 120 000 människor passerade genom Gross-Rosen, varav 40 000 blev mördade.

Lägret byggdes vid ett granitstenbrott där fångarna arbetade. De judiska fångarna i stenbrotten fick, till skillnad ifrån dem andra fångarna, ingen som helst medicinsk hjälp eller några raster. I augusti 1942 ändrade man sin policy och fångarnas förväntade livslängd ökade. Detta var för att man ville ha fångarna i krigsindustrier. De företag som tjänade på slavarbetet var bland annat dem tyska elektroniktillvekarna Blaupunkt och Siemens. Även  Deutsche Emaillewarenfabrik, som låg i ett satellitläger i staden Brünnlitz. Även om den fabriken inte tjänade så mycket. Tidigare så hade lägret varit känt för sin brutala behandling mot dem så kallade “Nacht un Nebel” fångarna (motståndsmän).

Lägret har haft totalt tre kommendanter mellan maj 1941 och fram tills evakueringen 1945. Den första kommendanten var Arthur Rödl som avskedades i september 1942 på grund av korruption och brutalitet. I slutet på kriget så tog Gross-Rosen emot tusentals fångar ifrån Auschwitz. Lägret började själv strax att evakuera fångar, exempelvis till Bergen-Belsen, genom bland annat dödsmarscher. Lägret intogs av Sovjet den 13 februari 1945.

Källor:

www.wikipedia (Engelsk och Svensk) Sökord: Gross-Rosen

www.levandehistoria.se

Kristoffer Wizell 9A, vt 2016