Bergen-Belsen

Koncentrationslägret Bergen Belsen var beläget i delstaten Niedersachsen i norra Tyskland. Lägret var i funktion mellan 1940-1945. Från början var lägret enbart för krigsfångar och majoriteten var sovjetiska fångar. Senare blev koncentrationslägret för bland annat judar, homosexuella och romer.

Bergen Belsen var uppdelat i fem lägersektioner:
• Ett fångläger för ca. 500 judiska fångar, som kom från Buchenwald och Natzweiler för att bygga upp Bergen-Belsen. Men när de var klara i början av 1944 stängde den delen och de som överlevt flyttades till Sachsenhausen.
• Ett specialläger som startades i juni 1943, för runt 2 400 polska judar. De hade fått tillstånd och skulle resa vidare till olika länder i Sydamerika, men i slutet av 1943 och i början av 1944 flyttades de flesta av dem till gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau.
• I juli 1944 började det användas en lägerdel för judar med medborgarskap i neutrala länder. Dit fördes ungefär 350 judar som var medborgare i bland annat Spanien, Portugal, Turkiet och Argentina och de hade det lite bättre ställt än de andra fångarna.
• Den fjärde lägerdelen hette Stjärnlägret och var det största. Även de hade det lite bättre ställt och de slapp till exempel att ha på sig fångkläder, men de var fortfarande tvungna att bära judestjärnan och därav namnet. I juli 1944 fanns där omkring 4 000 judar, som skulle användas som ut växlingsobjekt mot tyska medborgare. De flesta kom från Holland, men det var också mindre grupper från bland annat Frankrike, Jugoslavien och Albanien.
• I juli 1944 inrättades en lägersektion för judar från Ungern. 1 684 judar fördes dit och de hade tillstånd att resa till Schweiz. Under hösten 1944 transporterades dessa judar vidare till Schweiz.
April 1943 tog SS män över lägret och när tyskarna evakuerade andra läger på Östfronten i slutet av 1994 och början av 1945 blev Bergen Belsen ett samlingsläger för fångar som skickades på dödsmarscher från till exempel Auschwitz och Ravenbrück. Lägret blev snabbt kraftigt överbefolkat. Mat och vatten blev en bristvara samt att en epidemi av fläcktyfus bröt ut i lägret. På grund av att det var många som dog hade man ingen plats för att bränna eller gräva ner liken, istället staplades liken i högar runt om i lägret.

Den 15 april 1945 befriades Bergen Belsen av brittiska styrkor. Efter befrielsen jämnades lägret med marken och vid den ursprungliga platsen restes ett minnesmonument.

Källor: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen_concentration_camp
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/bergen-belsen

Elvira 9A vt 2016