Minnesplaketen

DSC_0053_webbbild

Efter att Nerikes Allahanda hade tagit in nedan insändare som eleverna hade formulerat ville Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro följa förslaget och eleverna i klass 9E återsamlades i augusti för att i en workshop dra upp vad som borde stå i en minnestext. Utifrån elevernas förslag formulerade SO-läraren texten nedan. I maj 2012 invigdes minnesplaketten.

 

Insändare:

Skuggor från det förflutna i Örebro

Vi i klass 9E på Lillåns skola har under våren arbetat med ett projekt som handlat om 21 av de 239 kvinnliga koncentrationslägerfångar som kom som flyktingar till Engelbrektskolans beredskapssjukhus i Örebro från maj till december 1945. När de anlände var de flesta illa tilltygade både fysiskt och psykiskt men fick vård på det hastigt upprättade beredskapssjukhuset i Engelbrektsskolan. Fyra av kvinnorna överlevde inte och ligger begravda på Norra kyrkogården. Men det finns ingenting på båda dessa platser som visar eller förklarar vad som en gång hände här i Örebro. Borde det inte finans en minnesplakett på den förra detta skolbyggnaden? Varför inte en minnessten på kyrkogården som förklarar varför det står fyra ensamma polska gravar just här? Vi klass 9E menar att det är viktig att visa på nazismens konsekvenser också här i Örebro. Många örebroare gjorde också stora insatser för att hjälpa flyktingarna och vi tycker att vi måste bevara och återberätta denna historia. Den får inte glömmas bort!

För klass 9E på Lillåns skola

Joakim Kennberg

William Kippel

Simon Kourieh

Clara Hanell

 

Text på minnesplakett:

Skuggor från det förflutna

Den 25 maj 1945 anlände de första av närmare 250 före detta kvinnliga koncentrationslägerfångar till det upprättade beredskapssjukhuset på Engelbrektsskolan i Örebro. Skoleleverna på fick gå i andra skolor fram tills att beredskaps-sjukhuset stängdes i december 1945. Kvinnorna kom från läger som Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück och Bergen-Belsen och togs till Sverige med hjälp av svenska Röda korset och UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

Efterhand återvände de flesta av kvinnorna till sina hemländer eller emigrerade till andra länder men många blev så småningom också svenska medborgare. Flera av kvinnorna dog i Sverige efter den behandling de utsattes för i de tyska koncentrationslägren och fyra av dem ligger begravda på Norra kyrkogården.

Anna Chlebowa, Polen                   20.10 1870 – 11.7 1945

Cecylia Fiszlak, Polen                     27.11 1896 – 25.12 1945

Julianna Kaminska, Polen            28.1 1882 – 18.4 1946

Irene Rybak, Polen                          28.6 1897 – 23.12 1947

Vad är en människa?  –  Czym jest człowiek?

Minnesplaketten är ett resultat av det projekt som klass 9E på Lillåns skola genomförde läsåret 2010/11. Mer information om Beredskapssjukhuset och om flyktingarna finns på hemsidan: http://www.svenskakyrkan.se

Bild9 Bild8

dsc00193

DSC00214Fotografier: Mikael Enoksson/Levandehistoria