Inledning

Till beredskapssjukhuset kommer sannolikt 247 kvinnor kortare eller längre tid 1945. Av dessa har vi namnen på 245. Vi väljer att endast publicera korrekt förnamn och efternamnets första bokstav med hänsyn till att vi använder oss av dokument och sjukuppgifter som från början inte avsågs att nå offentlighet. Några av kvinnorna har vi hittat på andra platser (böcker, internet, tidningar) med tydlig koppling till deras tid i koncentrationsläger eller så har de själva berättat på olika sätt vad de varit med om. I dessa fall används hela deras riktiga namn.

Kvinnorna hittas under respektive land och där framgår även vilken elev som är författare till texten.

Varifrån kom kvinnorna och varför hamnade de i tyska koncentrationsläger?

Från Polen har vi 113 kvinnor (icke medräknade de polsk-judiska kvinnorna):
–Warszawaupproret augusti 1944
–Motståndskvinnor, några sannolikt helt oskyldiga till det de anklagades för av tyskarna
–Polskor utsatta för etnisk rensning, vilka i många fall skickades till Auschwitz bara för att de råkade på fel plats.
Kvinnor med judisk bakgrund 129
De största kontingenterna är:
–Polen 55
– Ungern 24
– Holland 11
– Tjeckoslovakien 19
Till kristendomen konverterad judinna 1
Ett Jehovas vittne 1
Tyska/österrikiska kvinnor 5
– delvis med i siffrorna ovan som judinnor men även en icke-judisk kvinna som misstänktes för att vara lägervakt
–Brott mot arbetsplikt, motstånd mm
Maria Olzak född 6.6 1887, baksidan 19.7 1945Marta Feliga f. 19.11 1905Sommaren 45, Arbetsam och god
Bilder från Anita Mård.