Lodz

Lodz getto var ett judiskt getto som ligger i staden Lodz, Polen. Lodz var de näst största gettot i det Nazityskland ockuperade Polen. 8 februari 1940 började judarna i Lodz föras till Lodz getto. Totalt 205 000 judar passerade gettot och som mest bodde 164 000 människor där samtidigt. Judarna användes som arbetskraft i fabrikerna för den tyska industrin. I fabrikerna tillverkades bland annat uniformer och skor till tyska soldater. Det fanns även sjukhus och skolor för barnen. Ingen extra mat eller andra varor kunde smugglas in utifrån eftersom gettot var helt isolerat från omvärlden, vilket gjorde Lodz gettot ett av de absolut fattigaste.

Eftersom ingen fick gå in eller ut ur gettot kunde man inte få nån kontakt med den nationella polska motståndsrörelsen utanför. Enda kontakten man fick var radiosändningar då en underjordisk grupp i gettot byggt egna mottagare som kunde ta emot radiosändningar vilket blev den enda informationen från omvärlden. Gruppen avslöjades av tyskarna och avrättades.

Under 1941 deporterades många judar till olika arbetsläger. I januari 1942 deporterades judarna till förintelselägret Chelmno. Totalt    75 000 judar sändes till gaskamrarna i Chelmno under 1942. Inga mer deportationer skedde under 1942-1944. Men i maj 1944 deporterades omkring 70 000 judar till Auchwitz-birkenau. Hälften av de kvarstående 1200 judar skickades till arbetsläger och resten stängdes in i fängelseliknande byggnad. De sistnämnda befriades av sovjetiska trupper den 19 januari 1945.

Isabella 9A, vt 16