Rigas getto

Bilder från Rigas getto 2007 samt Rumbola-skogen, en av de största massakerplatserna i öster. Se elevövningarna för Frida Michelson. Klicka på länken!  Foto: Mikael Enoksson.

Virtuell tur genom Rigas getto. Klicka!

Information på engelska om Rigas getto. Klicka här!

Karta över Rigas getto. Klicka här!

Riga2009 006 Riga2009 066 Riga2009 069 Riga2009 081 Riga2009 084 Riga2009 091 Riga2009 096 Riga2009 105