Rosie N

Rosie föddes den 30/3 – 1918 i Saloniki, Grekland. Hon var uppväxt tillsamman med sin mor Rachel som var hemmafru, sin far Salomon som jobbade som köpman och sin syster Renée. Rosie var uppfostrad i föräldrahemmet och har gått 9 klasser i gymnasiet. I början av kriget i Grekland anställdes hon som elev hos en affärsman, som hon senare blev kassörska hos.

I mars 1944 blev hon och hennes familj bortförda av tyska ockupationsmyndigheterna till ett läger utanför Aten på grund av deras judiska tro och bakrund. 11 maj fördes de sedan vidare till Auschwitz. Där Rosie fick numret 77016 in tatuerat på underarmen. Rosies far var mycket sjuk och dog där. Hennes mor blev bortförd 1944 till en okänd plats. Rosie och hennes syster stannade i Auschwitz till januari 1945 då hon och hennes syster fördes vidare till Bergen- Belsen. Där befann de sig när de befriades av engelska trupper den 12 april 1945. Hon och hennes syster anländer till Malmö som ”repatriandi” den 28/6 1945. Med repatriandi menades att personen skulle komma till Sverige, tillfriskna och sedan återvända till hemlandet.

Den 29 juli 1945 anlände Rosie till beredskap sjukhuset, Engelbrektsskolan på Mogatan 7 i Örebro. Där stannade hon till den 20 augusti 1945, då hon frisk förklarades. I Örebro fick Rosie jobb som fabriksarbeterska på vadd- och yllefabriken på Sörbyvägen 20. Där var lönen var 45 kr i veckan.

Förmodligen återvänder hon till Grekland den 1 augusti 1946 i sällskap med sin syster. Troligtvis med båt genom Göteborg.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Elvira 9A vt 2016