Emilia Krystyna P

Emilia var dotter till Antoni M och Franciska R. Hon föddes den 30 juli 1910 i Kielce, Polen. Emilia hade gått 7 år i folkskola, 8 år i gymnasium och 2 år i teknisk skola. Efter att hon slutat skolan så tog hon jobb på ett arkitektkontor i Warszawa.

Hennes första man, Kazimierz J, skickades till koncentrationsläger år 1941 och den 29 april samma år fick hon besked om att han avlidit. Hennes andra man, Leon P, arresterades den 10 augusti år 1944 och fördes till Tyskland, han dog sannolikt i något koncentrationsläger. Hon och Leon hade tillsammans ett barn, detta barn avled tyvärr vid födseln.

När Warszawa i augusti 1944 evakuerades så fördes hon till Ravensbrück. Hon var där till den 5 september då hon skickades vidare till ett arbetsläger i Altenburg. Där arbetade hon i en ammunitionsfabrik till den 5 december samma år, då hon återsändes till Ravensbrück på grund av havandeskap. Den 25 april 1945 blev hon fri och följde med det svenska Röda korset till Sverige.

Emilia Krystyna P kom till Malmö den 29 april år 1945 efter många månader i arbetsläger. Hon hade då inga legitimationshandlingar eller pengar. Sedan transporterades hon vidare till Örebro beredskapssjukhus den 12 juni. Allt enligt ett polisförhör.

Den 31 augusti 1945 blev hon friskförklarad och sedan blev hon anställd på skofabriksaktiebolaget Pehrson & Comp i Örebro. Hon tjänade där 44 kronor i veckan. Hon jobbade så bra att företaget skickade ett brev till staten, där de bad att hon skulle få pass och uppehållstillstånd så att hon kunde jobba kvar.

Emilia önskade att till våren 1946 kunna återvända till Polen, men hon var mycket nöjd med sitt jobb och boende och önskade att stanna i Örebro till dess. Hon lämnade Örebro för att åka till USA år 1950 där hon senare gifte sig med man med namnet Wels.

Källor: Dossier Statens Utlänningskommission, Riksarkivet

Av: Amanda Axelsson, 9F, vt 2012