Warszawaupproret

Warszawaupproret var när den polska motståndsrörelsen försökte befria Warszawa från den tyska ockupationsmakten. Det ingick i en serie av uppror, operation Burza, som skedde i Lwów, Wilno (nuvarande Lviv och Vilnius) och Warszawa.

Det började när den Röda armén under sin marsch mot Tyskland i augusti 1944 närmade sig Warszawa beslöt sig den polska motståndsrörelsen Armia Krajowa(som betyder hemmaarmén) för att anfalla de tyska trupperna som fanns i Warszawa i hopp om att de sovjetiska styrkorna skulle hjälpa dem när de kom fram. Men de nådde inte staden i tid utan stannade utanför Warszawa utan att ingripa. Efter 63 dagars strider ledde detta avvaktande till motståndsrörelsen fall och att tyskarna och polackerna förlorade ca 17 000 soldater var och 150 000 civila fick sätta livet. Lika många av befolkningen skickades till arbets- och koncentrationsläger. De flesta av de polska kvinnorna är just från Warszawa och tillhör den här gruppen. När Röda armén slutligen hade tagit över Warszawa hade 90 % av stadens byggnader jämnats med marken.

Det är oklart varför Sovjet avvaktade med sitt anfall men en trolig teori är att de var rädda att Armia Krajowa skulle växa sig för stark och göra Polen självständigt medan de själva ville att Polen skulle bli en lydstat styrt av kommunism. Det var alltså bra att motståndsrörelsen gick under.

Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Warszawaupproret och http://www.levandehistoria.se/forintelsen/fakta/warszawaupproret

Av: Adam Neselius 9d, vt 2012