Majdanek

1941 beordrade Heinrich Himmler att ett koncentrationsläger skulle byggas vid Lublin i sydöstra Polen. Till att bygga Majdanek användes 2000 sovjetiska fångar samt 2000 judiska män. Från början var lägret menat till att bli det största med upptill 250 000 fångar. Lägret blev mycket mindre, Majdanek hade plats för 50 000 fångar samtidigt.

Fångarna i Majdanek var från många olika europeiska grupper där cirka 50 nationaliteter representerades. Till största delen bestod fångarna av judar. Från att ha titeln koncentrationsläger blev Majdanek sedan ett koncentrationsläger kombinerat med förintelseläger och arbetsläger. Det börjades avrätta människor i början av 1942. När fångarna anlände och steg av tåget(???) möttes de av en läkare som valde ut fångar och fördelade dem i olika grupper. Några blev inkvarterade i lägret medan andra fick möta döden direkt. Mördandet i Majdanek genomfördes med gaskammare, genom misshandel, sjukdomar och svält samt genom organiserade massavrättningar, så kallade arkebuseringar, av SS-män. I oktober 1943 beslöt Himmler att alla judar som var kvar skulle dödas. Denna operation kallades ”Aktion Erntefest” (på svenska Aktion skördefest) eller den blodiga onsdagen. I Majdanek lyckades de döda 18 000 judar men Aktion Erntefest genomfördes i andra läger också.

På våren 1944 befann sig de sovjetiska trupperna nära Majdanek. De kvarvarande lägerfångarna som inte var allt för sjuka eller magra flyttades då till Auschwitz-Birkenau. I juli 1944 var lägret befriat men bara med runt 100 fångar kvar i lägret. Innan lägret befriats hjälpte de 1300 SS-män och ukrainare som jobbade där till med att bränna alla dokument som bevisade det folkmord som begåtts. Exakt antal dödade är oklart på grund av detta men troligtvis mördades upptill 300 000. De hann inte bränna ner alla byggnader, några står än idag kvar. Redan i november 1944 bestämdes det att Majdanek skulle bli ett statligt monument för att minnas alla de förtryckta människor som befann sig och dödades där.

Källor: levandehistoria.se sökord: Majdanek
Wikipedia.org sökord: Majdanek

Lina 9A vt 16