TACK!

Tack till Jan Andrzejewski, Polska hjälpkommittén i Sverige för hjälp med översättningar, tips om material och uppmuntran!

Polens ambassadör Wiesław Tarka för det uppmuntrande besöket med klass 9A 2017!

Conny Bäckström, vår Webbstjärnan promotor, utbildare och lärare i teknik på Lillåns skola, utan vars insats denna hemsidan inte skulle ha existerat!

Malli Barkhammar, webbstjärnans support, som löste buggen med ”temat”, som höll på att driva SO-läraren till vansinne!

Forum för Levande historia, På denna plats- projektet. Ni vet vilka ni är!

Nerikes Allehanda, Anders Erkman, utan engagerade journalister hade vi inte hittat våra ögonvittnen!

Margareta Stenström, Örebro kommun

Anders Drakenberg för översättningstips

Juhani Kilpeläinen, SO-kollega på Lillåns skola för artiklar och information om Röda Korsmannen Enar Hill.

Lions Lillån

Alla glada plus 65 som ställt upp på att låta sig intervjuas!

Radio P4 Örebro

SKMA, Svenska kommittén mot Antisemitism

Kyrkogårdsförvaltningen, Örebro – Anders Hagsten och Thorleif Örn

Gustaf von Gertten

Axbergs och Hovsta hembygdsförening för stipendium 2015!

Bo E Fransson för ljudskivan med sin intervju med Janina K. En äkta arkivare!

Personal på olika arkiv:

Arkivcentrum, Örebro

Örebro Stadsarkiv

Uppsala Landsarkiv

Riksarkivet och då speciellt Lars Hallberg, som har ägnat många timmar att leta efter handlingar.

Landsarkivet i Lund

Lunds universitets biblioteks arkiv

Malmö Stadsarkiv

Yad Vashem, Israel

ITS, Arolsen, Tyskland

Auschwitz Museum, Polen

Mahn- u. Gedenkstätte Ravensbrück  – efter tre misslyckade försök (1. Stängt 2.  ej ledig dator 3. ressällskap med tummen ur led)  lyckades jag ägna en dag av återresan från bilsemestern i dess arkiv 2017. Stort tack till Björn Stalin som varje gång tvingats ligga på  badhotellet och vänta. Ny resa 2018 kommer att pröva hans tålamod igen men ett flak öl brukar hålla honom på gott humör.

Arkvarie Monica Schnells hjälp med de mycket omständliga sökfunktionerna på tyska. ”Entschuldigung, hilfe bitte” var en mycket användbar term men undertecknad framstod nog som lätt underbegåvad.

Följande personer har på olika sätt lämnat vittnesmål eller bilder till projektet:

Anita Mård

Birger Wennberg

Ingrid Djalleta

Ulla Birgitta Pålsgård

Kerstin Signal

Gun Johansson

Tanja Hedlund

Lennart Richardsson

Veronica Jansson

Bina Dresner