Jehovas vittnen

Jehovas vittnen var en av många folkgrupper med en trosinriktning där medlemmarna blev förföljda under nazismens styrande tid. Det fanns flera anledningar till varför de blev förföljda i tidigt skede och en var att de vägrade hälsa ”Heil Hitler” eftersom att det sa emot deras tro. När man hälsade med ”Heil Hitler” så innebar det att man gjorde Hitler till Messias eller frälsare vilket enligt Jehovas vittnen var hädelse. Jehovas vittnen tyckte att Hitler utsåg sig själv som den allenarådande suveränen, vilket enligt dem endast tillhör Gud (Jehova).

Nazismens ideologi sade också emot deras tro, Jehovas vittnen tyckte tanken om olika raser, under- och överlägsna var motbjudande och därför skrev de i tidningar om vad de tyckte om Hitler och hans politik. När Hitler återinförde allmän värnplikt vägrade många män inom Jehovas vittnen att ta del av kriget och dessa skickades till koncentrationsläger.

I lägren tilldelades, liksom alla andra, Jehovas vittnen en symbol som symboliserade vilken religion, etnisk bakgrund och politisk åsikt man hade. Jehovas vittnen tilldelades en violett triangel att bära på sin vänstra bröstficka.

Jehovas vittnen var i fångvaktarnas och SS-männens ögon ofarliga eftersom att de inte försökte fly. Våld var mot deras tro och därför motsatte de sig alla militära discipliner. Därför fick Jehovas vittnen ofta arbeta som hushållspersonal åt nazistiska lägerofficerare. Eftersom många av Jehovas vittnen arbetade som just hushållspersonal hade de det förhållandevis bra, men ändå uppskattar man att ungefär 1 400 dog i nazisternas fängelser och koncentrationsläger.

Källlor: Wikipedia

Av: Mina Jerlström 9F, vt 2012