Ravensbrück

Ravensbrück var ett koncentrationsläger som låg i östra Tyskland endast för kvinnor och dom första fångarna togs emot i maj 1939. Ravensbrück var aktivt fram till krigsslutet och totalt dog 90000 fångar i lägret. De bestod av olika kategorier – politiska fångar, judar, romer, Jehovas vittnen m.fl. – och kom från många olika länder. Om man inte räknar med förintelselägren så var Ravensbrück det läger som hade högst dödsprocent. I slutet av 1939 fanns omkring 2 000 kvinnor i Ravensbrück och i slutet av 1942 närmare 11 000. 1944 fanns det om kring 27000 kvinnor i huvudlägret .  Förutom huvudlägret så byggdes 34stycken ”underläger” vilket innebär att de är mindre läger runt huvudlägret. 1941 byggdes ett underläger som var för utbildade män som hade yrket snickare, elektriker, murare och rörmokare. Detta var yrken som de kvinnliga fångarna inte hade några kunskaper i och alltså fick männen utföra dom jobben. Fångarna på Ravensbrück fick jobba ofta 12 timmar per dag och fick dåligt med mat de jobbade inom krigsindustrin med att t.ex. tillverka ammunition

På grund av att Ravensbrück var ett läger för kvinnor så var det även mycket barn där. Små barn kom med sina mammor från de arresterades och så kom det också många gravida kvinnor. Dom gravida kvinnorna vart tvungna att göra abort till en början men senare fick dom följfölja sina graviditeter och förda sina barn, men endast en dag efter förlossningen så vart dom tvingade att börja arbeta igen. De flesta barnen dog pga. att ingen kunde ta hand om dom och att dom inte fick någon mat eftersom mammorna vart så undernärda. Uppskattningsvis så föddes ungefär 800-900 barn i lägren.

Det var både män och kvinnor som var lägerpersonal i Ravensbrück inom koncentrationslägerområdet. Det fanns även ett utbildningsläger för kvinnliga SS-vakter. Där utbildades ungefär 3500 kvinnliga vakter, som sedan tjänstgjorde i olika Tyska läger.

Källor: http://www.levandehistoria.se/forintelsen/fakta/Ravensbruck och wikipedia.org sökord: ravensbrück (2012)

Av: Markus Andersson 9D vt 2012