Krigsintervju

Lars Matthiissen föddes 1930 i Köpenhamn. Lars hade 3 syskon varav en tvillingsyster nu idag lever endast hans tvillingsyster. Lars har många minnen från kriget. Ett av minnena är att den 1 september när han var nio år gammal hörde hur dom vuxna pratade om att den engelska flottan skulle åka in i Östersjön för att hjälpa polen detta hände aldrig eftersom att tyskarna dominerade luften och lätt hade kunnat fälla bomber över flottan men det var ändå en bra sak att folk pratade om det. Lars berättade mycket om kriget och han var väldigt noga med att datumen kom med. Till exempel berättade han om när tyskarna ockuperade Danmark och hur hans hem land gav upp utan mycket motstånd den 1 april 1940. Danmark och Tyskland skrev ett avtal där det stod att Tyskland skulle respektera danskarnas självständighet.

Han har även många mer negativa minnen som till exempel att man vande sig sig med att ha tyskarna i Danmark man såg dom i uniform gå runt på gatan. Detta var när det gick bra för Tyskland i kriget. Så småningom startades en motståndsrörelse som ansåg att Danmark inte skulle hjälpa Tyskland i kriget. Dom fick vapen av England sen så hade man radioförbindelse med London på så sätt kunde England meddela vart dom släppte konteinrar fulla med vapen, ammunition och bombmedel.

När Lars fick frågan om han hade sett någonting och om han hade något minne av det så berättade han om den 27 Januari 1943 när Engelska flygplan bombade ett område i Danmark. Lars gick på en Internatskola i närheten av Kastrup flygplats. Lars berättade att hela himlen var röd efter branden som orsakades av bombarderingen.

Längre fram i 1943 ville Tyskland att Danmark skulle införa dödsstraff för sabotage men den Danska regeringen nekade denna önskan då fick Tyskarna den Danska regeringen avsatt 29 Augusti 1943. Den 1 Oktober 1943 så ville Hitler ta judarna som fanns i Danmark vid den tiden fanns det cirka 7000 judar i Danmark. Den tyska ledningen som fanns i Danmark tyckte att det inte skulle vara nödvändigt men Berlin ledningen krävde att det skulle ske. Tyskarna skulle ha lyckats fånga alla om inte en Tysk ämbetsman avslöjade tyskarnas planer och sa åt judarna att gömma sig. Nästan alla judar gömde sig och tyskarna fångade endast 481 judar. För dom judarna som var kvar ordnade man båtar som skickade judarna till sverige på två veckor hade man skickat över 6519 judar.

Lars berättar om en lärare som tog ledigt från sitt jobb för att starta en båtlinje. På en vecka hade läraren flyttat 1000 personer men dock så fick tyskarna reda på vem mannen var och han flydde till Sverige. 10% av Tysklands totala försörjning kom ifrån Danmark och därför så satte tyskarna dom Danska judarna i ett propaganda läger som heter Theresienstadt. Danskarna slöt ett avtal med tyskarna där det stog att judarna inte fick flyttas, tyskarna fick heller inte döda någon av dom danska judarna. Judarnas flykt ifrån Danmark gav ett djupt intryck i USA. USA hedrade dom danska judarna genom att göra ett frimärke med danskt motiv. Det började gå sämre för tyskarna i kriget efter att Montgomery besegrade Roml i Egypten vilket gjorde att Tyskland förlorade all makt över Afrika.

I Januari 1943 förlorade Tyskland slaget om Stalingrad emot England, vilket var Englands första seger på land under andra världskriget. Motståndsrörelsen började inse att tyskarna inte kunde vinna kriget. 28 Juni 1944 gjorde invånarna i Köpenhamn uppror mot tyskarna. Danska polisen försökte lugna ner folk i Köpenhamn men dom lyckades inte utan istället byggde man barrikader emot tyskarna. Eftersom tyskarna körde runt i bilar tände man eldar på många gator så att tyskarna var tvungna att backa. Motstånds rörelsen startade ett råd som tillslut bestämde att tyskarna var tvungna lämna Danmark.

Lars berättade även om när hans familj cyklade på udda och långa vägar för att undvika tyskarna. Men man märkte heller inte av dom, skolan var densamma förutom under en kort period då man inte fick någon potatis. Han berättade även om den 4 maj när dom på radiokanalen BBC meddelade att nordväst Tyskland, Holland och Danmark hade kapitulerat så tände man stearin ljus och drog ner mörkerläggningen för att fira att kriget var slut.

Egna reflektioner:

När Lars berättade detta så såg man på honom att han inte tyckte att det Tyskland gjorde var okej men han var ändå ganska så likgiltig när han berättade om sitt liv. Jag skulle dock nog inte kunna vara lika stark som han är och kunnat prata om vad jag gott igenom. Det som Lars berättar är ganska svårt för oss att förstå eftersom att vi inte har samma sorts problem här i Sverige. Jag menar dom levde utan el och vatten och folk nu för tiden klagar på att vi har långa skoldagar.
Jag anser att om jag skulle skriva en uppsats om hur andra världskriget var i Danmark så skulle jag använda denna intervju som historisk källa då han både vart med om det men ändå inte varit delaktig eftersom han var en civil Dansk som inte gjorde något fel.
Soraya 9D vt-14