Ewa S

Jag har fått uppgifter om Ewa S, vilka är avfotograferade dokument från Riksarkivet. Det viktigaste dokumentet är ett polisförhör som hölls i Örebro.  Hon är föddes den 8 september 1924 i Nagykallo, Ungern. Ewa växte upp i Ungern med sina föräldrar och bror och syster. Hennes pappa hette Zoltan S. och föddes 1888. Mamman hette Helena och hon föddes 1900. Fadern arbetade som köpman medan modern var hemmafru.

Hon uppfostrades i sitt föräldrahem och gick 5 år i allmänskola samt 4 år i borgarskola. Utöver det gick  Ewa en sömnads- och tillskärarskola i 2 år och efter det tog hon beställningar i sitt hem. Ewa var enligt polisförhöret varken straffad och var inte varit prostituerad. (Alla fick samma frågor.) Hon hade inte heller någon speciell politisk inställning och åsikt som hon meddelade polismannen.

Ewa och hela hennes familj tillhörde den mosaiska läran, vilket är att tillhöra judendomen. Detta gjorde att föräldrarna arresterades i maj 1944 och fördes sedan till koncentrationslägret i Auschwitz som ligger i Polen. Efter detta vet Ewa inte mer om hennes föräldrar. De båda föräldrarna mördades i koncentrationslägret 1944, fadern vid åldern 56 och modern vid 44 års ålder.

Med hennes bror och syster fördes Ewa också till lägret Auschwitz i maj 1944.  Hon fick numret A-8127 intatuerat på vänster underarm. Ewa var i lägret i cirka 6 månader och var i avdelningen för barn tillsammans med sin syster. Sedan sändes hon till ett arbetsläger i Hochweiler där hon fick arbeta med att gräva skyttegravar. Därefter skickades hon till koncentrationslägret Bergen-Belsen som ligger i Tyskland, där hon drabbades av fläcktyfus.

Engelsmännen flyttade Ewa till ett sjukhus i Bergen och därefter blev hon genom Röda Korset utsläppt ur koncentrationslägret och fördes sedan till Sverige som hon kom till den 10 juli 1945 i Malmö. Hon hade inga legitimationshandlingar men fick ett registernummer av den svenska myndigheten. Hon hade inga pengar eller tillgodohavande utan hon fick 50 öre om dagen av Statens Utlänningskommission i Sverige. Till Örebro kommer hon den 23 augusti 1945 från Nya lungkliniken i Lund. I Örebro arbetade hon bland annat på fruktfrabriken Pomo efter att hon blivit friskförklaring. Ewa lämnade Stockholm och Sverige den 20 december 1948.

Av: Josefine W 9c, vt 14