Gross-Rosen

Lägret Gross-Rosen byggdes sommaren 1940,och låg då i nedre Schlesien i Tyskland. Ska man åka till det nu skulle man få åka till Rogo`znica i Polen. Från början var Gross-Rosen ett underläger med bara några 100 fångar, och det var inte förrän i maj 1941 det blev ett självständigt koncentrationsläger.

 Gross-Rosen var bara ett litet arbetsläger från början men i takt med att Tyskland fick mer makt då utvecklades lägret och blev större och större. I slutet hade lägret ett 70-tal underläger. Ungefär 20 av dessa läger var för kvinnor. I många av lägren arbetade fångarna med rustningsarbete för tyska företag I.G fabriken och krupp.

År 1941-1942 flyttades judar från getton i Polen till Gross-Rosen. Hälften av alla fångar i Gross-Rosen var judar och de fick de mest slitsamma jobb, till exempel i stenbrotten och de fick inga pauser som alla andra fångar fick. Judarna fick inte heller det medicinska hjälp de behövde. Totalt 125 000 fångar passerade igenom lägret, ungefär 40 000 av dem dog, flertalet judar.

Tyskarna började evakuera Gross-Rosen i slutet av 1944. Lägren närmast östfronten tömdes först. I början av februari 1945 evakuerades fångarna i huvudlägret och resten av underlägrena. Omkring 40 000 fångar tvingades marschera i den så kallade dödmarsch. Många dog av svält och törst och några blev skjutna av SS- vakterna. De döda kropparna blev lämnade på vägkanten.

Överlevarna skickades till andra läger, som Bergen-Belsen.

Källor: Wikipedia och www.levandehistoria.se av Sara, Louse och Sandra 9F vt 2012