De mänskliga rättigheterna

Förenklat kan man säga att det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regelverk för de mänskliga rättigheterna. Folkmordet och de fruktansvärda brotten som begicks mot mänskligheten tvingade världen att göra stora förändringar.

Se Levande historia:

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/manskliga-rattigheter/mr-igar-idag-imorgon

Nazisternas politik mot stora grupper av människor i Europa kan ses som den direkta motsatsen till mänsklig rättigheter.

bild3

Källa: Levande Historia