När blir du förövare? Gråzonen och vart börjar vägen till genocide?