Bergen Belsen

Förintelselägret Bergen Belsen startades i april 1943 i norra Tyskland. Platsen där lägret var hade tidigare använts som krigsfånge-läger. Det var inte många av judarna som blivit fångar i Bergen Belsen som kom till friheten. Självaste lägret var uppdelat i fem olika delar beroende på varifrån man kom.

Den första delen var runt 500 st och de kom ifrån Buchenwald och Natzweiler. De kom för att bygga upp hela lägret. Denna del stängdes i februari 1944 och judarna överlämnades till Sachsenhausen. Den andra delen startades i juni 1943 till ca 2400 polska judar som kom ifrån Warszawa, Krakow och Lovo. De alla hade tillstånd att resa till Sydamerikanska länder men de flesta deporterades till Auschwitz vid årsskiftet 1943-1944. Den tredje delen startades i juli 1944 för judar från bland annat Spanien, Portugal, Turkiet och Argentina. De som bodde i denna del var mer fria än många andra judar vilket gjorde att de blev bättre behandlade.

Den fjärde och största delen startades i juli 1944 , denna del var kallad stjärnlägret (the Star camp). Det bodde runt 4000 judar från band annat Frankrike, Jugoslavien, Albanien och flest ifrån Holland. De skulle användas som utväxlingsobjekt för tyska medborgare. De som bodde här var också mer fria, de behövde tex inte ha fångkläder men de behövde bära jude stjärnan.

Det sista lägret startades i juli 1944. Dit kom judar ifrån Ungern. De kom 1684 judar som alla hade tillstånd att åka till Schweiz vilket de fick göra under hösten 1944. I mars 1944 började nazisterna skicka fler judar till Bergen Belsen. Det var bland annat sjuka och svaga judar men de flesta dog under en kortare period. I oktober kom det kvinnor som hade varit i Auschwitz. En av alla dessa kvinnor var 15-åriga Anne Frank och hennes äldre syster. De hade flytt till Holland 1933 och sommaren 1942 lämna de Holland och höll sig gömda på en vind och det var där Anne Frank skrev sin berömda dagbok.

Den 15 april 1945 befriade brittiska styrkor ca 60000 svältande och sjuka fångar. 14000 dog av svåra sjukdomar och undernäring under de första veckorna. De dog även av att de brittiska styrkorna inte var vana med svältande människor så de gav de inte rätt mat så flera dog även av det. Den 17 september åtalades 45 personer ur lägerpersonalen till en rättegång. De flesta dömdes till fängelsestraff och några frisläpptes. Det var även 11 stycken som dömdes till döden och hängdes 12 december 1945.

Källa: http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/bergen-belsen

Maja T 9A, vt 2016