Den judiska begravningsplatsen i Oswiecim – Uppgiften

Information om gravstenar

Många stenar är upprättstående med rundade toppar – de kallas för Matzevas. De flesta är gjorda av sandsten eller kalksten. Begravningsplasten började användas år 1757 och innehåller idag ca 1 000 bevarade gravstenar. Szymon Kluger begravdes här 2000. Före honom var sista begravningen 1939.

Du har varit på den judiska begravningsplatsen i Karakow och i Plaszowlägret har du sett den förstörda begravningsplatsen. Sannolikt användes gravstenar härifrån till stenläggningar under kriget.

På judiska gravar placeras gravstenen på graven 1 år efter att personen dött. Gravstenar är oftast ordnade i riktning mot Jerusalem.

Skriften på stenarna är oftast på hebreiska och där finns olika symboler som passade till den dödes ursprung, namn eller yrke. I undantagsfall även jiddisch (eller tyska eller idag polska).

Enligt den judiska religionen bör man inte avbilda människor på gravstenarna, om det ändå finns en bild så är det bara små figurer som har ansiktet övertäckt.

Ohel = En speciell sorts gravar som är som ett litet hus byggt över rabbinernas gravar. De byggdes av tegel eller trä. När judar besöker sådana Ohel skriver de böner, önskningar eller viktiga frågor på lappar som de lämna där och hoppas få svar på.

Symboler på Matzvor

Händer med öppna handflator/händer som ”tvättar sig”/händer som tvättas i handfat + en tillbringare: symbol för rituell renhet (andligt) kan även vara anknytning till högre prästsläkt.

Händer som ”skriver”: symbol för yrken som skrivare eller köpman.

Fjäderpenna och bläckhorn: symbol för de som kopierade de heliga skrifterna.

Böcker, bokhyllor: symbol för lärda personer t ex lärare, eller religiöst kunniga. Kan också betyda att man vill visa att böcker är viktiga.

Krona eller krans: trohet och lydnad mot judendomens lagar (Toran). En ensam krona kan peka på att den avlidne var familjens överhuvud.

Händer/armar ”som ger pengar”: symbol för personer som haft det bra ställt, som varit generösa mot andra eller gett gåvor till synagogan. En hand + pengar + ljusstake = en givmild kvinna

En palm/palmkvist: symbol för både andligt och materiellt välstånd

Vindruvor: symbol för rikedom men på kvinnogravar symbol för kvinnas fruktsamhet, även symbol för landet Israel.

Menoran (7-armade ljusstaken): symboliserar evigt liv. Om den är sönderbruten = en för tidig död. Även symbol för judendom.

”Störtande fåglar”, döda fåglar eller avbrutna träd/grenar/blommor: symbol för en för tidig död.

Ljus, Kandelaber, tändstickor, ljusstakar: symbol för kvinna, de tände sabbatsljusen.

Ett lejon: symbol för att ha försökt att leva ”rätt”, att hålla på den rätta läran.

Fåglar: symbol för kvinnor, pelikan = moderlig omsorg duva = äktenskaplig lycka

Fjäril: symbol för tro på ”nästa” liv

Ett skepp eller en avbruten mast = döden, slutet på livet

Musikinstrument = en musikalisk person

Frukt: symbol för tro på evigt liv

Dörrar, draperier: symboliserar ingången till det eviga livet.

Sammanflätade ormhuvuden: symbol för läkare eller apotekare. Kan även betyda evigt liv.

Vissa symboler som t ex en hjort etc har någon slags anknytning till vissa hebreiska förnamn. Även vissa bilder med olika händelser bildar (för oss obegripligt) någon slags rebus om den personen.

 

Uppgifter:

Uppgiften blir att ”läsa av” begravningsplatsen och att försöka besvara några frågor. Om ni läser igenom all uppgifter först så går det lättare att förstå vad ni ska göra.

 

1) Fundera över hur en rik persons grav kan se ut! Försök sedan att hitta en sådan grav. Vilket språk är gravstenen skriven på?

 

2) Fundera över hur en fattig persons grav kan se ut! Försök sedan att hitta en sådan.

 

 

3) Varför finns det inga judiska gravar här efter 1939?

 

Titta på olika gravstenar och se vad ni kan ”läsa” på dem. Ta hjälp av informationen.

 

Leta fram och fotografera begravningstenar med följande figurer:

Betydelse:

Uppsträckta händer

Ljus

Krona

Hjort

Vindruvor

Valfri symbol