Källhantering och upphovsrätt

Ett av poängerna med detta projekt är just källhantering. Eleverna använder primärt källmaterial där det faktiskt ibland förekommer fel. Hur avgör man vad som är rätt om det förekommer olika uppgifter? Klassisk källkritik.

Eleverna hittar sedan i namndatabaser ofta en del av kvinnorna eller på Google (märkligt men så är det – många överlevande lämnar spår efter sig på nätet)! Genom detta konstrueras kvinnornas livsberättelse men också vad som hände med deras släktingar. När det gäller de judiska kvinnorna mördades deras flesta släktingar och hur detta påverkar deras familjer blir tydligt för eleven. Förintelsen blir så att säga konkret och gripbar.

Vi har valt att inte använda alla kvinnornas fullständiga namn och detta av etiska skäl. I primärmaterialet förekommer det ofta att blad lagts i fel arkivmapp och dokument dyker upp som borde haft sekretess. Vi läser om kvinnor som behandlas på sjukhus och därför har vi valt att inte publicera fullständiga namn. Eleverna är med på dessa diskussioner även om jag som lärare har sista ordet. De kvinnor som förekommer med hela namnet förekommer i andra öppna källor. Känsligt material har avidentifierats.

Genom att eleverna arbetar med primärt källmaterial förhindras plagiering och när det gäller de sekundära faktatesterna har SO-läraren god ämneskännedom och vet vilka källor eleverna använt. Innan texterna blir undersidor godkänns de av SO-läraren.

Då vi haft utställningar eller på annat sätt redovisat arbetet är naturligtvis källhänvisningar viktigt. Mycket av det fotografiska materialet får vi använda pedagogiskt men inte publicera, därför saknas tyvärr ofta autentiska bilder från kriget, vilka eleverna använder i projektet.

www.ushmm.org och www.yadvashem.org har utmärkta bildarkiv, vilka får användas av pedagoger.

Det finns också arkivmaterial – främst fotografier – som vi av rättighetsskäl inte kan publicera ännu.

Eleverna får i slutet av skolår godkänna att jag använder bilder på oss i projektet och detta visar praktiskt att man faktiskt inte får lägga ut bilder hur som helst. ”Learning by doing” så att säga.

Många av de autentiska bilderna bilderna är som kopior skänkta till SO-läraren med tillstånd att använda dessa men de får inte kopieras och användas vidare. Textmaterialet går utmärkt att använda om källa anges.