Elenora W

Elenora W föddes den fjärde mars 1904 i Warszawa, Polen. Hon har i Tyskland och även tidigare i Sverige uppgivit sig vara född 1914, detta gjorde hon i koncentrationslägren därför risken därigenom skulle bli mindre att hon räknades till de äldre kvinnorna som oftast fördes direkt till gaskammarna och dödades. Hon växte upp i Ramon, Polen. Hennes föräldrar var skräddaren Isaak M och Jochwet W. År 1931 ingick hon i äktenskap med musikern David W. Elenora är uppfostrad i föräldrahemmet och har gått i skola sammanlagt åtta år. Hon tillhörde den mosaiska läran och var judinna. Elenora uppger i polisföhör att hon var ostraffad och hade ingen politisk inställning och har inte tillhört någon politisk organisation. Hon blev arresterad år 1942 på grund av sin judiska bakgrund och tilldelades tvångsarbete i Ramon. I augusti 1944 deporterades hon till koncentrationslägret Auschwitz där hon fick fångnumret A-24951 intatuerat på underarmen. Efter fyra månader i Auschwitz fördes hon till Ravensbriick, och efter ytterligare sex veckor deporterades hon till ett arbetsläger i Malchow i Mecklenburg. Där fick hon arbeta i en ammunitionsfabrik. I slutet av april 1945 befriades hon från detta läger genom svenska Röda korsets vita bussar. Hennes mor dog innan kriget och fadern avled förmodligen i något koncentrationsläger. Hon trodde även att sin man hade dött i något läger, men även han kom som flykting till Sverige.

Den 28 april 1945 blev Elenora inrest till Sverige genom Röda korset, via Malmö där hon fördes till Parkskolan, Lund. Efter tiden i Lund fördes Elenora, den 12 juni 1945, till Beredskapssjukhuset på Engelbrektskolan, Örebro. När hon blev frisk önskade hon att återta sig arbete, vad som hälst, men gärna i Örebro inom textilbranschen. Elenora återförenades med sin make David W och den 2 mars 1947 flyttade de till Malmö där Elenora fick jobb på en strumpfabrik och David blev anställd på Mab och Mya. Elenora erhöll 50 kr per vecka, minus 4,5 kr för plats i arbetarbaracken.

Enligt dossier utrest från Sverige den 31 oktober 1949, då hon flyttade Tel-Aviv, Israel, där hon ingick äktenskap med den polske medborgaren David W. De båda erhöll senare medborgarskap i Israel. David W avled den 15 april 1964.

 

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Av: Gustav Olsson, 9D vt 2012