Stephanie W

Stephanie W föddes den 12 juni 1908 i Heidenreichstein, Österrike. Hennes pappa hette Sigmund och hennes mamma hette Bertha. Stephanie hade två bröder som bodde i Australien. Hon gick fem år i folkskola, tre år i borgarskolan och fyra år i fackskolan. Efter skolan var hon sömmerska. Hon gifte sig i april 1935 med Vladimir. Både mamma Bertha och Vladimir dog i Auschwitz i juni respektive maj 1944.

På grund av att hon var judinna blev hon arresterad den 27 januari 1942 och fördes till Theresianstadt. Ett läger för judar i Tjeckoslovakien. Där var hon nästan ett år för att sedan förflyttas till Auschwitz. Efter några månader i Auschwitz flyttades hon mellan några olika arbetsläger i närheten av Hamburg. I slutet av mars blev hon slutligen flyttad till koncentrationslägret Bergen-Belsen.

Hon blev utsläppt ur lägret i slutet av maj 1945 och den 1 juli kom Stephanie till Sverige med hjälp av Röda korset. När hon kom till Malmö vägde hon bara 40kg. Hon fördes till beredskapssjukhuset i Örebro. Stephanie ville åka till sina bröder i Australien så fort hon kunde och innan det jobba i Örebro. Hon jobbade som skofabriksarbeterska i Örebro tills hon den 2 maj 1946 reste till sina bröder i Australien.

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Isak 9A vt 2016