Exempel på olika källor

Ankomsten

Då dokumenten kommer från olika arkiv där känsliga uppgifter kan förekomma och i en del fall av misstag hamnat där väljer vi att enbart publicera kvinnornas förnamn i olika texter. Dorothea Wachskerz förekommer redan våren 1945 i Nerikes Allehanda med namn och hennes historia berättas kort, om än inte helt korrekt. Därför får hon behålla hela sitt namn och vara exempel. Klicka på dokumentet för större storlek.

När det gäller pressklipp fick tre elever medfölja SO-läraren till Örebro universitet där det finns en microfilmsläsare med utskriftsmöjlighet. Eleverna fick under en förmiddag leta efter information mellan givna datum.

Källa: Nerikes Allehanda 21 juni 1945.

dor3

dor4

Detta PM är exempel på de polisförhör som finns bevara för de flesta av kvinnorna. Förhören skickades sedan till Statens utlänningskommission och placerades i den dossier som upprättades för många av kvinnorna. Här finns olika ansökningar som arbetstillstånd och resetillstånd och ibland också fotografier.  För de kvinnor som så småningom söker svenskt medborgarskap finns även en dossier bevarad på justitiedepartementet som beslutade i frågan.  De kvinnor som gifte sig med svenska män blev automatiskt svenska medborgare. Källa: Dossier över Dorothea Wachskerz, Statens utlänningskommission, Riksarkivet.

dor

 

När Dorothea passerade gränsen med de så kallade vita bussarna  den 28 april upprättades ett inpasseringskort i god byråkratiskt ordning. Tjänstemannen har noterat judinna, vilket var något man inte normalt gjorde. Källa: Riksarkivet, Inpasseringskort alfabetiskt ordnade. På nätet finns nu namnlistor med några av de som kom med de vita bussarna. Se om du hittar Dorothea här: Klicka på denna länk.

 

dor2

Från Karantänlägret i Lund finns också ofta bevarade inskrivningskort. På kortens baksida noterades även framtida placeringar på sjukhus eller läger runt om i Sverige.

Flera elever som har letat information om Dorothea har hittat hennes båda föräldrar i Yad Vashems databas över förintelsens offer.

dor5

Engelsk översättning: Wolf Zerykier was born in Lodz in 1887 to Natan. He was a textile merchant and married to Miriam nee Shlager. Prior to WWII he lived in Bielsko, Poland. During the war he was in Tarnow, Poland. Wolf was murdered in 1943 in Auschwitz, Poland. Källa: www.yadvashem.org

 

Utdrag från protokoll fört vid sammanträde med sektion II inom styrelsen för Örebrodistriktet av Svenska Röda korset den 13 december 1945:

§ 15
Herr ordföranden anmälde, att han låtit till polska medborgaren fru Dorothea Wachskerz, som vore intagen å beredskapssjukhuset i Örebro, utbetala femtio kronor för att sätta henne i tillfälle att besöka hennes make, som vistades å beredskapssjukhuset i Stockholm.

Åtgärden godkändes.

Källa: Arkivcentrum (Örebro), Röda korsets handlingar