Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau låg i Polen och var det största och mest brutala nazityska koncentrations- och förintelselägret. Det var uppdelat i tre delar där Birkenau var den del där gaskamrar och krematorier fanns och det var här det systematiska mördandet av judar pågick.

Det var i början av 1942 man började använda två provisoriska gaskamrar i Birkenau. De hade kapacitet för ca.1000 personer och man använde gasen Zyklon-B för att ta död på sina offer. Offrens kroppar kastades i massgravar som sedan brändes. Våren 1943 ersattes de provisoriska gaskamrarna med fyra nybyggda som också hade förbränningsugnar/ krematorier. Dessa hade en kapacitet på 4416 personer/ dygn. Man kunde också öka kapaciteten till 8000 personer/ dygn genom att förkorta kremeringstiden. Här mördades omkring 1 miljon människor under andra världskriget.

Birkenau byggdes hela tiden ut och blev det största lägret med över 250 baracker. den största delen av fångarna var judar som kom från de tyskkontrollerade länderna. I början av 1943 inrättades en särskild lägerdel för romer dit deporterades omkring 23 000.

Källor: Wikipedia, levandehistoria.se

Julia A 9a, vt 2016