Theresienstadt

Theresianstadt var under andra världskriget ett koncentrationsläger och judiskt getto. Det ligger i nordvästra Tjeckien. Det var ett så kallat ‘’mönsterläger’’ som skulle visas upp för omvärlden. Innan uppvisningarna av lägret förberedde tyskarna noggrant så att det skulle se ut som att judarna hade det bra. Theresianstadt drevs av tyska SS men de flesta vakterna var tjeckiska poliser.

 I november 1941 började judar deporteras till Theresianstadt och det kom därefter regelbundna transporter med judar hela tiden tills krigets slut. Hela tiden deporterades också judar från Theresianstadt till getton i till exempel Polen och baltstaterna, och från och med hösten 1942 till förintelselägren Treblinka och Auschwitz-Birkenau.

Lägret var byggt för 10 000 fångar men som mest var det ungefär 53 000 där samtidigt. I lägret behövde man inte ha fångkläder och fick inte sitt hår avrakat. Annars var detta läger lika fruktansvärt som vilket annat koncentraionsläger som helst. Totalt sändes 141 000 judar till Theresianstadt. Av de dog 33 000 av sjukdomar i lägret medans 88 000 sändes vidare till andra läger och getton. 16 000 av de 141 000 som passerade Theresianstadt överlevde. Lägret befriades 8 maj 1945 av sovjetiska trupper.

Källa: http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/theresienstadt

Isak 9A vt 2016