Bakgrund

Bakgrund

Skuggor från det förflutna, Kvinnorna på Engelbrektsskolans beredskapssjukhus, Örebro 1945 är ett kombinerat elev- och informationsprojekt. Hemsidan är byggt av SO-läraren Mikael Enoksson och hans elever (2014/15 klasserna 9ACD) på Lillåns skola 7-9, vars texter är grunden för det som läggs ut.  Nya elever kommer allt eftersom att lägga ut nya eller förbättrade texter och bilder. Elevens namn och klass framgår vid texten. Efter fakta och rättighetskoll av ansvarig lärare läggs dessa ut som undersidor.

Syftet med hemsidan är att dels låta eleverna använda hemsidan som ett pedagogisk redskap där information och elevövningar finns men också låta eleverna publicera sina texter på riktigt. Även elevövningarna, som kan användas av mina elever eller av andra lärare, finns. Fler övningar kommer att läggas ut efterhand. Dessutom kan andra intresserade finna information. Redan nu har en släkting till en av kvinnorna hört av sig och som sedan har fått källmaterial om sin släkting. Kontakt med intresserade uppmuntras.

Bild1

Pedagogiskt bygger projektet på följande ben:

1) Använda riktiga källor och källkritiskt granska dessa.

2) Utifrån källmaterial konstruera så kallade livsberättelser, vilka sedan ska kommuniceras på olika sätt. Genom att återberätta just livsberättelser blir eleven själv en del av historien och förutom de rent ämnesmässiga kunskaperna tränas demokrati genom empati och kritiskt tänkande.

3) Att kommunicera sitt lärande och erfarenheter genom på olika som utställningar, föredrag eller denna hemsida, redovisa sitt lärande. När eleven formulerar sig blir tanken skarpare!

4) ”Jag-stärkande” när eleven faktiskt ser att de skriver en historia som någon annan inte har gjort.

5) Projektet handlar om 1945 men naturligtvis om Örebro idag. Vad är en människa? Hur ska samhället vara? Vad innebär mänskliga rättigheter för oss idag. Hur påverkar umbäranden och krig människor och vad kan vi göra?

Mer om projektet

Under 2009/10 deltog klass 9e i Forum för Levande historias lokalhistoriska projekt – På denna plats – som handlade om spåren efter Förintelsen i Sverige. Detta möjliggjorde för SO-läraren att besöka olika arkiv och där fotografera av olika dokument som handlade om det beredskapssjukhus som upprättades i Örebro för att ta emot flyktingar från de tyska koncentrationslägren 1945.

Här hittar du projektets hemsida. Klicka! 

Här hittar du SO-läraren som förklarar projektet. Klicka! (HU!)

Utifrån dokumenten konstruerar sedan eleverna olika livsberättelser och försöker söka information om händelser och platser som förekommer i kvinnornas livsberättelser. Då detta är ett oforskat område kommer eleverna att skriva riktig historia och genom att själva berättar blir de själva en del av historien.

Det första projektet redovisades som en skärmutställning i det gamla sjukhusets lokaler och på Norra kyrkogården i Örebro. Ett andra delprojekt innebar att eleverna redovisade sitt arbete med muntliga föredrag inför sina föräldrar. En del klasser har haft möjlighet att genomföra studieresor till Polen för att på plats följa kvinnorna i spåren. Från studieresor, elevprojekt och redovisningar kommer det att finnas fotografier och reflektioner. Elevernas texter finns främst på undersidan – Kvinnorna och platserna – men även andra texter kan vara producerade av elever. Faktagranskning sker av SO-läraren.

Elevövningar och didaktiska utgångspunkter kommer i mer detalj att läggas ut efterhand under – Didaktik.

Minnesplaket – som att resa en vikingasten…!

Hösten 2011 utplacerades en minnesplakett vid de fyra gravar som finns på Norra kyrkogården i Örebro, efter att kyrkogårds-förvaltningen haft en workshop med den första elevgruppen som arbetade med projektet. Vi vill genom hemsidan fortsätta detta arbete och tack vare Web-stjärnan finns nu denna hemsida. Vi ser gärna att vi belönas med Web-stjärnanspris för detta utmärkta projekt, skälen torde framgå av denna OM-text. Sammanfattningsvis: Eleven skriver historia på riktigt, blir en del av historien samtidigt som eleven reflekterar över vad det betyder för oss idag och kommunicerar sedan sitt lärande till andra. Hur ska samhället vara?

Frågor, synpunkter eller ny information lämnas till SO-lärare mikael.enoksson@orebro.se