Elevröster om utställning och plakett 2011

Klicka på denna länk för att komma till Radio P4 Örebro.