Auschwitz Birkenau

Auschwitz var nazisternas största koncentrations läger som ligger ungefär 6 mil från Krakow. Auschwitz var från början en armébas för polska armén. Lägret var både ett koncentrationsläger kombinerat med förintelseläger. I Auschwitz hade de 1 300 000 fångar. 90 % av alla fångar var judar resten var krigsfångar och förrädare. 1 100 000 av dessa dog.

 Utanför Auschwitz fans en tågperrong där de lastade av alla judar de hade fört dit med tåg. Där separerade tyskarna de fångar som skulle få dö på direkten och de fångar som skulle få arbeta tills de inte klarade av mer, efter det skickades de till gaskamrarna eller fick de ett nackskott eller en dödsinjektion med spruta. Man hängde även fångar för att avskräcka andra att göra dumheter.

De arbetande fick arbeta väldigt mycket och hårt och fick knappt någon mat. Gaskamrarna var kamouflerade till vanliga duschrum skulle så fångarna inte skulle misstänka något i början. Men de dröjde inte länge innan de förstod att de inte var duschrum för att de som gick in i de kamouflerade gaskamrarna kom aldrig tillbaks.

År 1942 blev Auschwitz ett centrum för all utrotning av judarna. Alltså man förde dit all judar man skulle gasa ihjäl. Under 1942 skickades omkring 200 000 judar till lägret för gasning. År 1943 skickades 270 000 judar dit och 1944 över 600 000 judar. Alla fångar som vart utvalda till slavarbete fick håret avrakat och fick sitt fångnummer intatuerat i armen. Fångar som vart sjuka eller skadade fick gå till lägrets sjukhus. Om de inte kunde arbeta igen efter en till två veckor blev mördade, oftast i gaskammare. Varje dag var en ständig kamp om överlevnad i lägret. På grund av de hårda förhållanden i lägret som te.x svälten , det tunga arbetet , den fysiska och psykiska terrorn gjorde att många dog efter bara ett par månader. När nazisterna insåg att de hade förlorat kriget sprängde de alla gaskamrarna för att inte visa vad de hade gjort för eftervärlden.

Källor: http://www.levandehistoria.se/forintelsen/fakta/auschwitz-birkenau   och   http://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

Av: Alexander Björnewall 9E, vt 2012