Olga Rieder

Olga Rieder är född den 10 april 1921 i Gegeny, Ungern. Hennes föräldrar var Samuel Rieder och Hani Rieder. Olga är uppfostrad i förädrarahemmet och har genomgått 6 år i folkhögskola och 4 år i borgskola. Därefter genom gick hon en handelskurs på ett år , sedan lärde hon sig sömnad på en ateljé.

När tyskarna invaderade Ungern blev hon, sina föräldrar, sina 5 bröder och hennes 3 systrar arresterade för sin judiska börd. Dom fördes då till koncentrationslägret Auschwitz den 20 maj 1944. Modern och en av systrarna vistades med hon tills 1945 då hon splittrades ifrån dom på grund av sjukdom. Därefter hörde hon inget mer ifrån sin familj. Under tiden hon var fångad i koncentrationslägret Auschwitz sysselsatts hon med att sy och laga kläder. Där vistades hon till slutet av januari, 1945. Därefter fördes hon till Ravensbrück, där hon varade i ungefär 2 månader. Därefter skickades hon till Berndorf. I Berndorf insjukna hon och blev aldrig undersökt av någon läkare. I början av april flyttades hon till ett läger nära Hamburg. I början av maj 1945 blev hon också utsläppt ifrån detta läger och fördes sedan genom Svenska Röda korsets som repatriandi till Sverige.

Hon ankom till Malmö den 4 maj 1945. I Sverige jobbar hon sedan som sömmerska på en ateljé. Hon jobbar som sömmerska tills 1947 då hon tog tjänstledigt från sitt jobb och åkte till USA. 1947 träffade hon en ny man och gifte sig.

Olga Rieder finns sannolikt med på två fotografier från det så kallade Auschwitz Album:

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/photo_47.asp

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/photo_46.asp

Olga är den långa kvinnan till höger respektive vänster. På bilderna syns också hennes tre systrar och hennes mor som inte överlevde.

Platsen där bilderna är tagna är sannolikt denna:

Bild2

Linus läser sin text om Olga Rieder på den autentiska platsen. Fotografier: Elever 9EF 2011.Polen 2011 610

Källa: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Av: Jakob Carlsson 9D vt 2012