Auschwitz

Auschwitz-Birkenau

Från år 1940 var Auschwitz ett koncentrationsläger för polska politiska fångar beläget i polen. Lägret låg väldigt bra till geografiskt och hade en större järnvägsknut och därför växte lägret väldigt snabbt och hade snart ett 40-tal olika under läger. De mest kända är Auschwitz 1 (stammläger) Auschwitz 2 (Birkenau) och Auschwitz 3 (Monowitz). I lägren fanns ett stort antal av läkare som utförde olika medicinska experiment.

De fångar som placerades i dessa koncentrationsläger led svårt av undernäring, sjukdomar, slavarbete och den psykiska och fysiska terrorn. I slutet av 1941 påbörjade tyskarna massgasningar men på våren 1942 flyttades såna aktioner till Birkenau. Två provisoriska gaskammare inrättades i ombyggda boningshus. Krematorierna i Birkenau färdigställdes på våren 1943. Transporterna av ungerska judar till Birkenau under våren och sommaren år 1944 medför det högsta antalet mördade per tidsenhet.

Det kunde anlända tre till fyra tågtransporter per dag och då var det ca 3 000-3 500 människor på varje tåg. Det var ca en tiondel av de ungerska judarna som togs till arbete medan de resterande gasades ihjäl vid ankomst. Birkenau:s krematorier klarade ej av att bränna så mycket kroppar och därför gjordes även stora gropar för att man skulle kunna bränna människor. Dom sista gasningarna gjorde man i november 1944. Den sovjetiska röda armén intog Auschwitz-Birkenau den 27 januari tidigt 1945 hade SS först monterat ner allt som de kunde och sedan sprängt det som var kvar. Förutom ungefär 1 miljon judar från hela Europa mördades, 75000 polacker, 2 1000 zigenare, 15 000 sovjetiska krigsfångar och 15 000 andra nationaliteter. I Auschwitz läger mördades minst 1,1 miljoner människor.

Av: Hampus 9D vt 2012