Vught

Koncentrationslägret Vught (Herzogenbusch) byggdes av nazisterna efter deras ockupation av Nederländerna under andra världskriget. Det var en del av Kamp Herzogenbusch, men bättre känt som Kamp Vught. Lägret hade både manliga och kvinnliga fångar.

Kamp Vught var i bruk mellan 1943-1944. Lägret var det enda i västra Europa (utom i Tyskland) som drevs av SS.

Under de första ockupationsåren deporterade nazisterna fångar till koncentrationslägren i Tyskland och Polen via transitlägren Kamp Amersfoort och Kamp Westerbork. Kapaciteten i transitlägren visade sig dock vara för liten och SS bestämde därför att anlägga Kamp Vught.

31 000 fångar passerade lägret under dess aktiva period.  Fångarna var bland annat judar, politiska fångar, zigenare, medlemmar av motståndsrörelsen, Jehovas vittnen och homosexuella. 749 fångar dog i lägret. När de allierade närmade sig Kamp Vught utrymdes lägret och fångarna skickades till andra koncentrationsläger österut.

På platsen finns idag ett museum och minnesmonument.

Källa: Wikipedia

Av: Gabriella 9e, vt 2012