Bergen-Belsen

Bergen Belsen bildades år 1940 i norra Tyskland av den tyska armén som ett läger för krigsfångar. Majoriteten av fångarna var sovjetiska. År 1943 tog SS över Bergen Belsen och började spärra in judar där. Bergen Belsen blev då en del av nazisternas stora nätverk av koncentrationsläger. Bergen Belsen var uppdelat i flera olika lägersektioner där det fanns olika sorters fångar. Det fanns till exempel en lägersektion för judiska kvinnor.

Bergen Belsen var egentligen ett genomgångs läger för judar som skulle utbytas mot tyska medborgare i de allierade länderna eller som hade inresetillstånd till något neutralt land. Det var dock inte många som nådde friheten efter de hade kommit till Bergen Belsen. Det fanns inga gaskammare i Bergen Belsen men trots det mördades tusentals människor i lägret genom tortyr och undernäring. Det var inte bara judar som mördades utan även till exempel homosexuella, Jehovas vittnen, romer och krigsfångar.

Bergen- Belsen blev ett regelrätt koncentrationsläger under våren 1944. I mars började nazisterna skicka dit sjuka och svaga fångar från andra läger varav de flesta av dem dog. I oktober transporterades ytterligare judiska fångar från Auschwitz till Bergen-Belsen. I slutet av 1944 och i början på 1945 började man evakuera koncentrationslägren på östfronten. Då sändes tiotusentals judar ut på så kallade dödsmarscher och slutstationen var Bergen Belsen. Följen av detta blev att Bergen Belsen blev extremt överbefolkat. I juni år 1944 hade det funnits ungefär 7300 fångar i lägret, i april 1945 hade antalet stigit till 60 000 fångar. Detta gjorde att förhållandena i lägret försämrades drastiskt. Många av de nyanlända fångarna fick inte tak över huvudet och livs- och vattenförsörjningen upphörde. Det bröt även ut en fruktansvärd fläcktyfusepidemi. Tiotusentals människor dog av sjukdomar och svält. Det fanns ingen möjlighet att bränna eller gräva ner liken så man började stapla kropparna i högar runtom lägret.

Bergen-Belsen befriades av brittiska trupper den 15 april år 1945. Soldaterna möttes av ungefär 60 000 svältande, utmärglade och sjuka fångar och högar med tusentals lik. Britterna avväpnade och arresterade lägrets SS-personal och befriade 53 000 fångar. SS- personalen sattes sedan att flytta de ungefär 20 000 liken från lägerområdet till massgravar. Den brittiska armén förde tyska civilpersoner och offentliga tjänstemän till lägret för att de skulle få se konsekvenserna av nazisternas ideologier med egna ögon.

Över 70 000 människor dog i Bergen-Belsen varav en av dem var den kända 15 åriga flickan Anne Frank. Hon var en av de fångar som transporterades från Auschwitz till Bergen Belsen på hösten 1944. Hennes dagbok publicerades efter kriget och det är en av världens mest lästa böcker idag.

Källor:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/bergen-belsen

Emilia 9A, vt 2016