Mania F

Mania föddes den 27 maj 1900 i Lodz, Polen. Hennes pappa Hercka Judka Schmulewiecz föddes 1873 och hans hustru Rachem (Chaja) föddes 1873. Mania hade även två systrar. Mania var utbildad sjuksköterska och hade även det som yrke. På grund av sin judiska börd blev hon arresterad och skickad till Auschwitz 17 juli 1944 där hon hela tiden tjänstgjorde som sjuksköterska. I november 1944 skickades hon till Bergen-Belsen där hon jobbade som översköterska på sjukhuset. Där var hon till ungefär den 9 juli 1945 då hon blev utsläppt pch fördes till Sverige som repatriandi. Tack vare svenska röda korsets försorg kom hon till Sverige i mitten av juli 1945. Mania var utan familj under hela resan. Hennes föräldrar och systrar var i Palestina. Hennes son var borta och hon var frånskild från sin man sedan 1923.

Platser Mania var på från att hon kom till Sverige var först i Malmö där hon var på kommunala flickskolan i lund från 12 juli 1945. Från 7 augusti var hon på kirurgen C i lund. Tillslut när hon kommit till Örebro var hon på Matteus skolan från den 21 augusti. När hon kom till Sverige vägde hon 50 kg och när hon lämna Sverige vägen hon 70 kg.

I Örebro jobbade hon som hembiträde hos köpman Josef Katzin där hon även bodde, på Drottninggatan 32. Lönen var 60 kr i månaden. Hennes framtidsplaner var att åka till Palestina och hälsa på sin familj. Problemet var att hon inte hade ett pass men så fort som hon fick passet skulle hon lämna Sverige. 15 april 1946 lämnar hon lämnar hon Sverige och åker till Palestina.

Källor: Dossier Statens utlänningskommission, Riksarkivet

Isabella 9a vt 2016