Mauthausen

Mauthausen var ett koncentrationsläger som byggdes i augusti 1938. Mauthausen låg öster om staden Linz i norra Österrike. Det var de första lägret som byggde upp Mauthausen. Det var omkring 1 100 fångar som sändes till Mauthausen under hösten 1938, det var framför allt politiska motståndare och kriminella från Österrike och Tyskland.

Mauthausen var de värsta lägret där fångarna fick arbeta tills de dog. Det fungerade som både ett koncentrationsläger och en avrättningsplats för motståndare. Lägret var indelat i 3 sektioner, de sektionerna var fånglägret, ett administrativt område och SS-område. Läger 1 bestod av 20 baracker, varje barack var byggd för 300 fångar men ofta var det dubbelt så många som fick bo tillsammans. Sedan fanns det också några karantänbaracker, där nyanlända fångad fick tillbringa sina första tre veckor. Läger 2 bestod av 1 verkstadsbaracker som 1944 fungerade som karantänbaracker. Läger 3 byggdes våren 1944. Det var 6 baracker där sjuka och svaga tillbringade sista tiden innan de avrättades i en gaskammare i lägret.

Mauthausen var mycket överbefolkat, matransonerna var minimala och de sanitära förhållandena var fruktansvärda. Det var ständigt sjukdomsepidemier och dom dödade många i lägret, men de flesta av fångarna dog under hårda och tunga tvångsarbetet i stenbrottet. T.ex tvingades fångarna bara stora tunga stenar upp för en lång brant trappa i stenbrottet bara för att de skulle plågas.

De första fångarna kom till Mauthausen i maj 1944 och de kom från Auschwitz. Det var totalt 200 000 fångar i lägret, det var 119 000 som dog varav dom var det 38 000 judar. Det var judarna som behandlades sämst i lägret. I början på 1945 närmade sig krigsfronten och de närmade sig lägrens så fångarna fick vandra till Mauthausen och det var många som dog på vägen. Den 5 maj 1945 befriades lägret Mauthausen.

Källor: http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/mauthausen

Sandra 9A vt 2016